(Finnmark Dagblad)

Nytt terminalbygg på Alta Lufthavn har stått på planen siden i forrige århundre. Det tidligere Luftfartsverket hadde prosjektet inne på sine arbeidsplaner for 2000, men så kom Kirkenes og Svalbard foran på prioriteringslista. I mellomtida kom Luftfartstilsynet med nye sikkerhetsregler som gjør at Alta Lufthavn ikke vil få godkjent dagens flyparkering for neste periode som begynner i 2008. Derfor må noe gjøres raskt.

Kommer i 2007

Før helga var ordfører Geir Ove Bakken i møte med Avinors sentrale ledelse. Der fikk han vite at ny terminal i Alta står på administrasjonens arbeidsplan med byggestart i 2007. Lufthavnsjef Charles Kristiansen i Alta sier han har forprosjektering inne på sitt budsjett for 2006. Også han regner med at terminalen kommer i 2007, selv om utbyggingsplanen så langt ikke er godkjent av styret i Avinor. I så fall kan terminalen tas i bruk høsten 2009.

Gammelsjefen

- For oss var det viktig å få avklart arealutfordringene i forbindelse med nyterminalen, og derfor ba vi om et møte med Tor Børre Langedal som nå har ansvaret for disse planene sentralt i Avinor, forteller Bakken.

Langedal er for øvrig godt kjent i Finnmark fra sin tid på flyplassen i Lakselv og som regionsjef for Troms, Finnmark og Svalbard med sete i Alta.

Nærmere Alta havn

Den nye terminalen vil komme mellom den nåværende og havneterminalen i Alta. En viktig grunn til at dette må skje nå, er at Luftfartstilsynets godkjenning av dagens terminal utløper i 2008. De har gitt klar beskjed om at de nye sikkerhetsforskriftene ikke gjør det mulig å godkjenne dagens flyparkering for neste periode.

Framtidsrettet

- Ved å bygge nytt kan man også lage en framtidsrettet terminal der det blant annet blir mulig å knytte luft, sjø og vei sammen på en god måte. Planen legger opp til at dette skal bli mulig å gjennomføre, og etter det jeg kunne se av de foreløpige planene skal vi få et framtidsrettet terminalbygg i Alta om ikke så lenge, sier ordføreren.

Han berømmer Avinor, både sentralt og lokalt for å ha jobbet godt med denne saken. For kommunen blir det nå viktig å legge til rette for at luftfarten i Alta kan utvikle seg videre.

- Et framtidsrettet terminalbygg vil trenge litt armslag rundt seg, og dette vil bli tatt hensyn til i den videre arealplanleggingen for området der den nye terminalen skal komme, sier Geir Ove Bakken.