Organisasjonen Refugees welcome to Norway har opprettet en aksjonsgruppe kalt Refugees Welcome to the arctic, etter tips om at Vestleiren i Sør-Varanger tas i bruk igjen. Ifølge opplysninger de sitter på, skal Flyktninger fra rundt om i landet nå bli hentet med biler og fly for så å bli fraktet til Finnmark. Etter et kort opphold skal de bli sendt tilbake til Russland via Storskog, ifølge Ask Ebeltoft i den lokale gruppen for Trondheim, Refugees welcome to Trondheim.

– Flyktninger har blitt hentet med bil i Målselv og andre steder i morgentimene, og fraktet til flyplassene. Et Widerøe-fly med flyktninger har landet i Kirkenes i dag formiddag. En matprodusent har fått beskjed om å lage matpakker. Og bussjåfører har fått beskjed om at de må jobbe søndager, sier han og legger til:

– I hvert fall 200 personer fra Bardufoss og Alta er fraktet til Kirkenes. Både enslige og barnefamilier.

Jobber med å få oversikt

Aksjonistene er i full sving med å få oversikt over omfanget av utsendelsene, ifølge pressetalsperson i Refugees welcome to Oslo, Linn Landro.

– Alt skjer i hui og hast fra politiets side og mottakets side. Vårt inntrykk er at mye skjer denne helga, og det minner om masseutsending, sier hun til iFinnmark.

– Trosser FN

Europasjefen til FNs høykommissær for flyktninger sa til NRK i går at Russland ikke er et trygt land å returnere asylsøkere til. Ask Ebeltoft i Refugees welcome to Trondheim mener Norge ikke bryr seg om hva FN har uttalt seg om.

– De gjør det bare likevel. Vestleiren har plass til 600 personer. Den skal brukes til å hente folk fra Norge og frakte de til Russland, ifølge opplysninger vi har fått, sier Ebeltoft

Hva skjer med dem?

Spørsmålene hjelpeorganisasjonen står igjen med og vil ha svar på, omhandler hva som skjer med flyktningene år de ankommer Russland. Møter de et mottaksapparat eller blir de satt på gata? Myndighetene i Norge følger ikke dette opp, ifølge Ebeltoft. Han legger ikke skjul på hva han mener om praksisen Norge nå utviser:

 – Det er et brudd på menneskerettighetene, det er ingen tvil om det. Det minner om en ting: Det samme som skjedde under andre verdenskrig da politiet hentet jøder. Man visste da ikke hva som skjedde med dem. Det som skjer nå er skremmende likt.

Aktivistene vil forsøke å komme i kontakt med flyktningene, for i ettertid å dokumentere reisen deres.

Vil ikke kommentere

Pressevakta hos Politiets utlendingsenhet (PU) vil verken bekrefte eller avkrefte hvorvidt det nå pågår en politiaksjon for transportere ut innvandrere. PU viser til praksis om at etaten aldri kommenter pågående eller framtidige aksjoner.

Tor Espen Haga, PUs prosjektleder i Finnmark svarer dog på generelt grunnlag at Ankomstsenter Finnmark vil i tiden fremover bli benyttet til saksbehandling av de asylsøkerne som har ankommet Norge det siste året.

– Hva gjelder returarbeid, foreligger det en unndragelsesfare ved publisitet, og vi kan derfor ikke kommentere uttransporter verken over Storskog eller øvrige.

Han opplyser at en av PUs kjerneoppgaver er å uttransporterte personer som har fått avslag på sin søknad om asyl, og dermed har ulovlig opphold. Dette er et arbeid som pågår kontinuerlig og gjøres hver uke, både til Russland og andre land, ifølge han.

Uttransporter over Storskog foretas nå med buss til et sted utenfor russisk grenseområde, for eksempel Murmansk eller Nikel, ifølge han.