(Finnmark Dagblad)

I 2007 ble det gitt en dagskvote på 3 liryper per jeger i Kautokeino kommune i de to første ukene av jakta.

På styremøtet i Finnmarkseiendommen (FeFo) i Karasjok fredag vedtok styret å «...regulere uttaket av småvilt ved hjelp av dagskvoter i hele eller deler av jaktsesongen og på nærmere angitte områder av Finnmarkseiendommen, når det anses å være nødvendig av hensyn til viltbestanden.»

Eventuelle kvoter for 2008 vil være klare 1. september – 10 dager før jakta starter.

FeFo ønsker også at jegerens fangstrapporter skal gi en bedre oversikt over jakttrykk og jaktuttak på lokalt nivå. Dette vil muliggjøre en framtidig vurdering av behovet for regulering av jakttrykk i populære jaktområder.