Gå til sidens hovedinnhold

Flere barn flyttes av barnevernet

Artikkelen er over 9 år gammel

I fjor ble 12.492 barn flyttet bort fra sine biologiske foreldre av barnevernet. Det blir trolig flere i år.

(Finnmark Dagblad)

Til sammenligning ble 11.355 barn flyttet fra sine hjem i 2009. Tallene for 2011 vil først foreligge i februar, men rapportering for første halvår i 2011 viser en fortsatt vekst i antallet meldinger til barnevernet, skriver VG Nett.

Det kommunale barnevernet mottok over 25.000 meldinger første halvår 2011. Dette er en økning på 8 prosent sammenlignet med samme periode i 2010.

Hovedproblemstillingen for dem som kontakter barnevernet, er barns omsorgsforhold.

– Tidligere har hjelpen kommet veldig sent for mange barn. Det har vært et uttrykt ønske at flere skal kontakte barnevernet om de er bekymret, sier Mari Trommald, direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Trommald mener at det tidligere så ut til at flere oppfattet barnevernet som en trussel mot familien. Det økte antallet henvendelser reflekterer en endring av folks oppfatning av barnevernet, mener hun.

– Det er nok flere som nå mener at barnevernet hjelper familien og barna, slik at man får en bedre omsorg, sier hun.

– Tidligere ble barnevernet ofte forbundet med omsorgsovertakelse, men det er veldig sjelden at en henvendelse fører til at barnevernet tar over omsorgen for barn, sier hun.

Kommunenes rapportering viser at barnevernstjenesten mottok totalt 45.734 bekymringsmeldinger i 2010. Dette er 4.185 flere enn i 2009, og tilsvarer en økning på om lag 10 prosent.

Omkring halvparten av bekymringsmeldingene får ingen konsekvenser. (©NTB)