(Finnmarken)

Nok en gang forsøker man fra det offisielle Norge å rydde opp i det som har vært av beskyldninger om norske myndigheter som er vanskelige overfor russere som søker visum, møter besøkende bak sotede glass og stiller forskjellige krav alt etter hvor man kommer inn til Norge.

– Vi ser nå konkret på hvordan vi kan bygge om den norsk grensestasjonen slik at vi både kan overholde behovet for å behandle de som kommer etter reglene om personvern, men på samme tid vise et vennlig ansikt når noen kommer og skal inn til Norge, sier politimester Håkon Skulstad i Sør-Varanger til Nordlys.

Utenriksminister Jonas Gahr Støre møtte i går både norske myndigheter på grensen til Russland, lokalpolitikere og næringslivet i Finnmark. Nordlys kunne i desember fortelle om at Barentssekretaritet oppfordret Støre om å sende de som jobber med visum i Murmansk på smilekurs.

– For oss er det viktig å finne ut hva som er de faktiske problemer og hva vi kan gjøre noe med. Jeg skal være forsiktig med å uttale meg om forhold som kommer inn under andre statsråder, men jeg vil samle alle de berørte og vi skal sammen se på hvilke muligheter vi har for å gjøre forholdene lettere, sier utenriksministeren til Nordlys.

Etter hva Nordlys erfarer er det spesielt forholdene rundt det norske kravet til invitasjoner som faller mange tungt for brystet. Dette er noe Støre håper å få ryddet opp i.

Les mer om saken i papir- og PDF-utgaven av Finnmarken