(Finnmarken)

Under fylkestingets temadag for fiskeri og havbruk i går, understreket Schjøtt-Pedersen viktigheten av å ha rett strategi i fiskeriene.

– Å satse på fryseteknologi og filetproduksjon var rett strategi i 1960. Men det som var riktig da, er ikke riktig nå. Vi må finne rett strategi for vår tid, sa Schjøtt-Pedersen i sitt innlegg til fylkestinget.

Statsråden understreket dessuten at det ikke er mulig å drive tilbake teknologi som har effektivisert næringen, og som dermed har skapt mindre behov for arbeidsplasser på land.

– Filet lager de billigere i Kina enn vi gjør i Finnmark. Vi må dermed markedsføre det vi er gode på, nemlig god kvalitet, fersk fisk, oppdrett, kunnskap om fiskerier og opplevelse, ramset Schjøtt-Pedersen opp, og la til:

– Leveringsplikten til trålerne står ved lag. Flere har fått kvote med den forutsetningen at de skal levere til landindustrien i Finnmark. Dette er viktig, sa Statsråden.

Vil fjerne trålerne

Kystfiskarlagets representant, Arne Pedersen, mente forskjellige regjeringers strategi gjennom årene har havarert kraftig.

– Ellers hadde vi vel neppe hatt dette møtet, spurte Pedersen fylkestinget retorisk.

Pedersen har lite til overs for ordningen med leveringsplikt.

– At trålere skal stå for levering i tider der det ellers er liten tilgang på råstoff, har havarert fullstendig. Trålkvotene bør heller overføres til kystflåten, mener Pedersen.

Trålerne har i dag rundt 26 prosent av den totale torskekvoten i Norge.

Også Fiskarlaget Nord avviste deler av strategien Schjøtt-Pedersen framla.

– Det er ikke nok å være kjent for å ha god kvalitet på fisken, for det satser alle andre på også. Vi må skille oss ut, og spørre oss selv hva som er spesielt med fisken fra Finnmark, for så å markedsføre dette, sa Arvid Ahlquist, daglig leder i Fiskarlaget Nord.

Finner kunder først

Hanne Benjaminsen (26) fra Honningsvåg framla utfordringene og mulighetene for landindustrien.

– Vi i Cape Fish rev et nesten nytt anlegg i Honningsvåg for ikke så lenge siden. Det var investert millioner der, men vi mente markedet etterspurte andre produkter enn hva som var mulig å lage, fortalte Benjaminsen til fylkestinget.

Hun mener bedriften har gått bra siden de først undersøker hva markedet ønsker.

– Når vi vet det, produserer vi varene kundene etterspør. Ikke produsert først, for så å finne en kjøper, understreket Benjaminsen, som mener industrien i Finnmark må bli flinkere til å vise hvor fisken kommer fra.

– Når markedet vil ha produktet vårt, er det lettere å finne en kjøper som vil betale en høyere pris, og det er viktig at kjøperne vet hvor fisken er fisket, sa Benjaminsen til et lydhørt fylkesting.