(Finnmarken)

Tre menn fra Tana og en fra Alta er dømt for omfattende økonomisk kriminalitet.

De bedrev merverdiavgiftsbedrageri knyttet til flere foretak.

Aktiviteten foregikk mellom 2007 og 2009.

Stor gjeldsbyrde

Mennene blåste opp omsetningen i foretakene for å kreve refunderte avgifter av staten. Penger ble brukt for å nedbetale privat gjeld, årsavgift på bil og gitt til bakmennenes bekjente.

Samtlige ble dømt til ubetinget fengsel. Tre må også betale bøter. Mennene er i 50- og 60-årene.

Den første tiltalte ble funnet skyldig i bedrageri eller medvirkning til dette for over 1,6 millioner kroner.

Tanaværingen beskrives som lederen og arkitekten bak alle bedrageriene. Han fikk betjent sitt private forbruk med svindelen, i tillegg til at 100.000 kroner fra et av foretakene fant veien over til hans private investeringsselskap.

Mannen overførte 348.470 kroner til tiltalte nummer to.

Bakmannen får ett års fengsel, hvorav 120 dager gjøres betinget. I tillegg kommer en bot på 50.000 kroner og inndragning av 350.000. Mannen får ikke drive selvstendig næringsvirksomhet de neste fem årene.

Tiltalte nummer to straffes for medvirkning til bedrageri av 638.695 kroner.

I tillegg kommer heleri av 348.470 kroner. Samtidig har han stor gjeldsbyrde og forsørgelsesansvar.

Retten setter derfor straffen til seks måneder fengsel, hvorav to er betinget, og gir ham 10.000 kroner i bot. Han må betale tilbake 350.000 kroner.

Tilsto ikke

Den tredje tiltalte medvirket til bedrageri av 22.271 kroner. Han overtrådte også bokføring-, regnskap- og ligningsloven. Saken lå på politiets bord i to år før etterforskning ble igangsatt.

Derfor gjøres dommen betinget, og bot utmåles ikke.

Altaværingen straffes for bedrageri og avgiftsunndragelse, samt forsøk på dette for til sammen nesten 900.000 kroner.

Ulovlighetene foregikk over to år.

Han dømmes til 120 dager fengsel. På grunn av livssituasjon og forsørgelsesbyrde gjøres 60 av dagene betinget. Mannen må også betale en bot på 100.000 kroner. Retten vurderte samfunnsstraff, men sterke, allmenprevative hensyn talte imot.

De fire nektet straffskyld på de aller fleste punkter i den meget omfattende tiltalen. De ble dømt i Indre Finnmark tingrett.