I statsbudsjettet for 2016, som ble lagt frem onsdag formiddag, kommer det frem at budsjettvinnerne blant kommunene i Finnmark er Hammerfest, Nesseby og Porsanger. Kommunene får den største økningen i potten med frie inntekter, med henholdsvis 5,6, 5,3 og 4,8 prosent. Økningen tar utgangspunkt i anslag på regnskapet for 2015.

Kommunene som kommer dårligst ut er Hasvik, Loppa og Lebesby, med henholdsvis 1,1, 1,7 og 1,7 prosent.

Dette får kommunene

KommuneAnslag frie inntekter 2016Vekst 2015-2016Prosentvis vekst
Vardø143.2595.1743,7%
Vadsø356.19511.3203,3%
Hammerfest600.19331.6045,6%
Kautokeino209.0016.7203,3%
Alta1.158.71337.4733,3%
Loppa96.0881.15821,7%
Hasvik88.6089861,1%
Kvalsund94.1853.0743,4%
Måsøy100.9131.6771,7%
Nordkapp205.0775.1522,6%
Porsanger235.76710.8814,8%
Karasjok184.4893.9872,2%
Lebesby117.0221.9851,7%
Gamvik91.5102.3842,7%
Berlevåg84.5511.6742,0%
Tana205.4804.5322,3%
Nesseby84.4774.2345,3%
Båtsfjord147.9594.6743,3%
Sør-Varanger586.06020.5203,6%
Samlet Finnmark4.801.560163.6333,5%
Finnmark fylkeskommune1.534.51980.2495,5%