(Finnmark Dagblad)

I forslaget som ble lagt fram i dag er det også varslet en økning i kommunenes frie inntekter på mellom tre og fire milliarder kroner, og kommunene som får vekst i skatteinntektene inneværende år får beholde dette uavkortet.

– Endringene regjeringen har gjort i forhold til forslaget fra det såkalte Sørheim-utvalget slår meget positivt ut i Finnmark, sier stortingsrepresentant Alf E. Jakobsen, Ap Finnmark, som også er medlem av Stortingets Finanskomité.

– I utgangspunkt lå det an til at hele 15 av kommunene i fylket ville komme dårligere ut enn ved dagens ordning. Etter den nye ordningen er det bare en kommune som kommer dårligere ut, nemlig Hammerfest. Men det er ikke snakk om store penger her heller, rundt 250.000 kroner på årsbasis. Det klarer Hammerfest å leve med, mener Jakobsen.

Grepet regjeringen har gjort er å beholde to av særtilskuddsordningene for kommunene, distriktstilskuddet og Nord-Norge-tilskuddet. Det siste utgjorde mellom 120 0g 130 millioner kroner på årsbasis.

– Det beste er at den nye ordningen gir best uttelling for de små kommunene med lavt innbyggertall, sier Jakobsen.