(Finnmark Dagblad)

Det var ingen festlig seanse i aulaen på Honningsvåg skole, men det var heller ikke mange overraskelser i tallene KS Konsulent la frem for kommunestyret, administrasjon, mellomledere og tillitsvalgte.

– Grunnen til at vi har bestilt denne analysen av ressursbruken i Nordkapp er at både folkevalgte og andre i kommunen må forstå alvoret i den situasjonen vi er i økonomisk. KS Konsulent har ingen interesser i Nordkapp, dette en analyse utenfra som viser hvor vi kan spare de pengene vi må, sier ordfører Kristina Hansen.

Harde bud

– Nordkapp er i ferd med å bli gjeldslaver, eller gjeldsoffer heter det vel. Tidligere overinvesteringer biter dere bak nå, og dere må gjøre noe med økonomien. Vi kan ikke si hvor dere skal kutte, men Nordkapp har ikke råd til å opprettholde dagens tjenestenivå, sa økonom i KS Konsulent Håvard Moe da han la Nordkapps økonomiske kort på bordet.

I analysen som er gjort er Nordkapps innrapporterte KOSTRA-tall fra 2006 sammenlignet med tall fra Nordreisa, Vardø og Båtsfjord, som ifølge KS er de mest sammenlignbare kommunene. Og Moe mener det absolutt er muligheter for å spare inn de 11 millionene Nordkapp skal bruke 2008 på å ta inn igjen.

– Nordkapp er ingen fattig kommune. Om jeg gir min sønn 1000 kroner, han drar på fest og kommer tilbake dagen etter og klager på at han er blakk, skal jeg synes synd på han da? Festen er over, det er ikke mer kake. Men dere har innsparingspotensial, formante Moe.

Kvass skolekniv

Grendeskolene har lenge vært en torn for Nordkapp kommune. Det koster å ha mange skoler, samtidig som det fører til voldsomt opprør hver gang det snakkes om å stenge ned. Dommen fra KS var klar, det er i skolen kniven lettest kan skjære.

– Om Nordkapp klarer å nå samme utgiftsnivå som det Nordreisa har i skolen, vil bare det bety 10 millioner i året. Nordkapp har også høye utgifter på barnehage, og kan godt øke inntektene med å sette opp prisene på SFO, mener Moe.

Foreløpig er skolene i Nordvågen og Skarsvåg fredet etter kommunestyrevedtak sent i 2007, men med de utfordringer Nordkapp står ovenfor er garantiene tynne.

Dobbel kultur

Håvard Moe og KS la frem at Nordkapp bruker dobbelt så mye på kultur enn det som er landsgjennomsnittet.

– Jeg er selv tidligere kulturarbeider, og det skjærer i meg når dårlig kommuneøkonomi går utover kulturlivet. Men om ikke Nordkapp tar tak, vil neste stopp bli ROBEK-lista. Da blir situasjonen enda tøffere, spår Moe.

– Jeg tror at fremleggelsen i dag kan hjelpe både folkevalgte og berørte seksjoner å forstå at vi er i en svært alvorlig situasjon. Dette må vi løse sammen, på tvers av politiske standpunkter og med hjelp fra de som styrer i hver seksjon. Nå er alt lagt på bordet, nå må vi starte dugnaden, sier ordfører Hansen til Finnmark Dagblad.