Fem sjefer på et og ett halvt år

MANGE LEDERSKIFTER: De ansatte i Finnmarken og Finnmark Dagblad har opplevd mange lederskifter på kort tid, både blant redaktører og daglige ledere. Nå styrer Svein Jørstad (t.v.) det redaksjonelle i de to avisene. Han tok over som konstituert redaktør etter Sverre Joakimsen (midten) i oktober, som igjen tok over for Gard Michalsen (t.h.) i sommer

MANGE LEDERSKIFTER: De ansatte i Finnmarken og Finnmark Dagblad har opplevd mange lederskifter på kort tid, både blant redaktører og daglige ledere. Nå styrer Svein Jørstad (t.v.) det redaksjonelle i de to avisene. Han tok over som konstituert redaktør etter Sverre Joakimsen (midten) i oktober, som igjen tok over for Gard Michalsen (t.h.) i sommer Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

De ansatte i avisene Finnmark Dagblad og Finnmarken har hatt fem sjefer på ett og et halvt år. – Slitsomt, sier klubblederen.

DEL

(Finnmark Dagblad) Mediebransjen er inne i en digital revolusjon samtidig som de tradisjonelle inntektskildene er i ferd med å bli borte. Det har vært en varslet krise i mange år, men like fullt treffer den hardt og brutalt. Ikke minst i de to Amedia-avisene Finnmark Dagblad og Finnmarken.

Det skriver Nord24.no.

Fem sjefer på kort tid

Det siste halvannet året har Finnmarken lønnet intet mindre enn fem forskjellige daglige ledere: Ola Finseth (gikk av med pensjon i fjor sommer), Eirik Vorren (konstituert fra 1. juli til 15. september 2013), Gard L. Michalsen (1. september 2013–1. juli 2014), Sverre Joakimsen (konstituert fra 1. juli til oktober 2014) og Geir Johansen (konstituert nylig).

– Det har vært noen voldsomme tak i mediebransjen, og det er noen tak som må gjøres fortsatt. Tidspunktet for når jeg ga meg, kom som følge av de prosessene vi gjennomførte, men årsaken var ikke økonomien som sådan, sier tidligere sjefredaktør og daglig leder i Finnmarken, Gard Michalsen til Nord 24.

Organiserte seg vekk

Da han begynte i 2013 var Finnmarken og Finnmark Dagblad to atskilte organisasjoner. Michalsen var med på å utrede en modell hvor de to avisene skal samarbeide tett på nett og samtidig ha en felles redaktør. Selv hoppet han av.

– Det var en todelt sak. Vi hadde kjøpt leilighet i Vadsø for å satse i Finnmark, men kom i vår til at jeg ikke hadde perspektivet som måtte til for å være med videre. Bak den beslutningen lå både familiære og personlige årsaker. Men jeg tror på modellen vi vedtok, har et stort hjerte for Finnmark og avisene og håper noen vil ta denne utrolig spennende jobben.

Flere redaktørskifter

I oktober ansatte Amedia Svein Jørstad som konstituert redaktør for Finnmark Dagblad og Dagbladet Finnmarken. Jørstad tok over for Sverre Joakimsen, som på et tidspunkt var eneleder for de tre avisene Finnmarksposten, Finnmark Dagblad og Finnmarken. Han var også konstituert i stillinga. Joakimsen har ikke svart på Nord 24 sine henvendelser.

Geir Johansen er nå konstituert som daglig leder for Finnmark Dagblad og Finnmarken. Dette var de siste i en lang rekke lederskifter.

– Slitsomme år

Leder i redaksjonsklubben i Finnmarken, Anniken Renslo Sandvik, sier alle lederskiftene har medført uro i gruppa.

– For redaksjonens del har dette vært noen slitsomme år. Å få nye ledere kan absolutt være inspirerende, men spesielt det siste året har bransjen gått gjennom tøffe tider, ikke minst i Finnmarken og Finnmark Dagblad, der vi fortsatt jobber for å stake ut en riktig kurs for framtida. I slike perioder er det jo ekstra viktig med en stabil ledelse, og den stadige utskiftelsen på toppen fører til ytterligere uro, i tillegg til økt arbeidspress på oss som er igjen, sier hun til Nord 24.

– Ekstremt eksempel

Professor og organisasjonsforsker Kjell Arne Røvik ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT) sier alle lederskiftene kan være symptomer på krise i bransjen.

– Lederskiftene er et sykdomstegn, uten tvil. På den ene siden kan det være bra med påfyll og nye ideer. Men det kan også være en katastrofe med ledere som er der i kort tid og kjører litt «management by karate», sier Røvik til Nord 24.

– Hvis du hele tiden skal skifte skippere på ei skute som er ute i «støvelhav», som vi sier i Nord-Norge, da får du problemer. Eksempelet fra Finnmark er ekstremt, sier han.

Røvik mener styrene i de to avisene må ta sin del av ansvaret for de mange lederskiftene.

– Det er et utvetydig signal til styret om at de ikke har gjort jobben. Det er et ekstremt gjennomtrekk, sier han om fem daglige ledere på halvannet år. Røvik forstår at lederne har sammensatte forklaringer på hvorfor de slutter.

– Viktig mediejobb

Sjefredaktør Anders Opdahl i Nordlys har sittet i styret i Finnmarken i mange år, har jobbet i Finnmark Dagblad og er selv fra Lakselv. Han mener Røvik delvis bommer.

– Bransjen er ikke i en ideell situasjon. Styrene i Amedia leter alltid etter best mulige løsninger. Det er selvsagt ikke gunstig med mange skift, men årsaken til at det er blitt slik, er sammensatt. Med en krevende utvikling som bakteppe, sier Opdahl.

Han håper nå at den rette kandidaten melder seg.

– Dette er en av de viktigste mediejobbene i Norge. Amedia har vært en garantist for en bred og god offentlig debatt i Finnmark, og jeg har på vegne av eierskapet ambisjoner om å videreføre dette i landets mest marginale mediemarked. Fordi det er viktig.

Konsernet jakter på sjef

Konserndirektør Nina Refseth tok i år over ansvaret for Amedias aviser og mediehus i Nord-Norge. Hun mener omorganiseringa i Finnmark var nødvendig.

– Begge de to største posisjonene våre, Finnmarken og Finnmark Dagblad, var presset økonomisk. Samtidig ser vi at det er utfordrende å få til en sterk digital posisjon enkeltvis. Prosessen i vår ble satt i gang for å sikre vårt langsiktige engasjement i Finnmark, og var ikke bare en kortsiktig økonomisk kuttprosess.

– Ikke optimalt

– Redaksjonen i Finnmarken sier alle lederskiftene bidrar til økt uro og arbeidspress på de ansatte. Hva tenker du om det?

– Optimalt skulle dette ha gått raskere, nettopp fordi vi vet at denne situasjonen er belastende for de ansatte. Men her er det viktig å finne en person som kan gi oss den langsiktige stabiliteten og en klar retning framover.

– Hvor langt er Amedia villige til å strekke seg for å bevare en sterk posisjon i Finnmark?

– Finnmark har tradisjonelt vært et fylke som har vært viktig for oss, og vi liker å tro at vi også har vært viktige for Finnmark. Det er en relasjon som vi ønsker å fornye og forsterke. Selv om jeg ikke kan gå inn på konkrete løfter her, vil de økonomiske forventningene bli satt opp mot denne målsettinga, sier Refseth.

Vurderte sammenslåing

– Har det vært aktuelt å legge ned noen av titlene i Finnmark?

– Arbeidsgruppa vurderte også å slå sammen papirposisjonene, men den endelige vurderinga er at det også er viktig å forstå forskjeller både i interesser og identitet mellom de ulike delene av Finnmark, sier Refseth. Nå drømmer redaksjonen om en motivert sjef med langsiktig perspektiv.

– Vi håper selvfølgelig at rette vedkommende melder seg. Vi vil jo alle at dette skal bli bra, og vet at vi som jobber i bedriftene kan levere solide redaksjonelle produkter, som ikke minst finnmarkingene fortjener, sier Sandvik.

Les mer på Nord24.no!

Artikkeltags