Som en gest har bedriftene sponset elever på Service og samferdsel ved Hammerfest VGS.

19. november på Arktisk Kultursenter i Hammerfest vil Jens Quanvik, mannen fra Salgstinget som har nasjonale kunder som Toyota, Netcom og Lexus, kurse de lokale bedriftene i hvordan man skal ta opp kampen mot den global konkurransen.

Initiativet har Finnmark Dagblad med markedssjef Anders Nesse og Reklamehuset Nord med daglig leder Truls Olufsen-Mehus stått for.

- Vi gjør det fordi vi ønsker å gi noe tilbake til det lokale næringsliv. Vi er avhengig av gode solide bedrifter i Hammerfest. Vi gir bedriftene nå nøkkelen for å ta opp konkurransen med en global handel. For å kunne ta denne kampen er det viktig å sørge for riktig og god kompetanse. Det gir vi dem ved å hente inn Jens Quanvik fra Salgstinget som skal gi bedriftene verktøyene for å lykkes i hverdagen, sier Nesse.

Ønsker å fortsette

-Er dette noe man kun vil gjøre èn gang, eller ser man på muligheten til å fortsette?

- Vi ønsker å fortsette å kunne arrangere kurs som skal gi påfyll av kunnskap og motivasjon. Vi ser også for oss å kunne arrangere flere plasser i fylket, og da er Alta naturlig som neste by, uten at jeg kan tidfeste når ennå. Vi skal også arrangere flere kurs i Hammerfest, men med andre viktige temaer for næringslivet.

Høy dagspris

-Hvorfor samarbeidet mellom Reklamehuset og Finnmark Dagblad?

- Å leie inn en slik ressurs er selvfølgelig ikke gratis. Han har en høy dagspris, og det er ikke gratis å reise opp hit heller. I tillegg koster det penger og servere lunsj og leie AKS. Da er det fint at to bedrifter kan gå sammen om å dele kostnadene på arrangementet. I tillegg jobber vi godt sammen og har mange gode ideer sammen som ofte er litt utfordrende å få til alene, men som vi sammen klarer å gjennomføre, sier Nesse.

Han sier videre at Finnmark Dagblad ønsker å kunne fortsette samarbeidet med Reklamehuset Nord:

- Ser man på å utvide samarbeidet med Reklamehuset, eller er det kun i enkelte prosjekter som dette? Vi vil absolutt samarbeide om enkelt prosjekter framover. I første omgang hvert fall er det snakk om å arrangere kurs sammen. Kurs for lokalt næringsliv og små bedrifter føler vi er en mangelvare. Så det ønsker vi absolutt å fortsette med, sier Nesse.

Elever

Bedriftene har bestemt seg for å sponse elever som går på Hammerfest VGS service og samferdsel.

-Vi har også invitert elever fra Service og samferdsel på Hammerfest videregående skole. Disse elevene sponser FD og Reklamehuset Nord plass til på kurset.

Obs: For ordens skyld er det viktig å merke at journalisten jobber i mediehuset som får inntekt fra dette arrangementet.