(Finnmarken)

Finnmark er flyplassene i Honningsvåg, Berlevåg, Mehamn, Vardø og Vadsø aktuelle for streik.

– Foreløpig er Brønnøysund lufthavn tatt ut i streik, Svolvær blir tatt ut 29. mars og så tror jeg de andre flyplassene vil komme som perler på en snor, sier forhandlingsleder i Luftfartens funksjonærforening, Asbjørn Wikestad til Finnmark Dagblad.

Ifølge Wikestad blir beslutningen om Finnmarksflyplasser blir tatt ut i streik tas i morgen.

– Vi er svært forundret over at arbeidsgiver ikke engang vil møte oss til forhandlinger, sier han.

Forhandlingslederen mener at lønnsøkningen de ble tilbudt er så lav at det kan bli snakk om en reallønnsnedgang, hvis man trekker fra prisstigningen.

– Vi fikk et tilbud på 1,25 kroner i lønnsøkning per time som skulle gjelde nasjonalt men bare taushet ved lokale forhandlinger, sier forhandlingsleder i Luftfartens funksjonærforening, Asbjørn Wikestad.

Dette tilbudet ble forkastet av fagforeningen og partene møttes til megling.

– I meglingen bare gjentok arbeidsgiver forslaget som ble forkastet og var ikke villig til å forhandle, sier Wikestad.