(Finnmark Dagblad)

– Riksantikvarens avgjørelse var ikke uventet. Det blir å strekke begrepet nasjonal verneverdi for langt dersom disse to byggene ikke skulle kunne rives, sier ordfører Ulf Syversen i Nordkapp.

Med Riksantikvarens avgjørelse blir det satt sluttstrek for en debatt som har pågått i lang tid. Spørsmålet om riving av de to byggene kom opp da det ble fremmet en privat reguleringsplan for området for rundt et år siden. Fra kulturminnemyndighetene på fylkesnivå kom det sterke innvendinger mot riving, mens både kommunepolitikere og fylkespolitikere sa ja til riving. Saken ble oversendt Riksantikvaren, og nå foreligger svaret derfra.

– Da nasjonale verneverdier ikke er truet går Riksantikvaren ikke inn i saken som kulturminnemyndighet, sier avdelingsdirektør Marit Huuse.

Det private reguleringsforslaget ble fremmet i forbindelse med planer om å bygge et nytt kjøpesenter i havna. Nå går behandlingen av reguleringsplanen sin gang. Ordfører Ulf Syversen understreker at det viktigste med Riksantikvarens avgjørelse er at man nå har fått ryddet av veien det hinderet som la beslag på hele området.

– Nå er det ikke noe som hindrer framtidig næringsutvikling, sier han.

Erland Loso, areal og kulturvernsjef i Finnmark fylkeskommune, sier han ser det som interessant at Riksantikvaren sentralt ikke deler syn med kulturvernmyndighetene i fylket i denne saken.

– Vi må selvsagt respektere Riksantikvarens avgjørelse. Dette vil også få konsekvenser for andre saker som dreier seg om vern av gjenreisingsbebyggelse. Slike saker skaper mye friksjon, og det vil nok være nødvendig med en tettere dialog med Riksantikvaren i en slik prosess, sier han.

Loso konstaterer samtidig at Riksantikvaren deler deres syn når det gjelder viktigheten av å ta vare på den særpregede gjenreisingsbebyggelsen. I denne konkrete saken finner Riksantikvaren likevel ikke grunn til å gripe inn.

Ordfører Ulf Syversen har jobbet heftig for å hindre vern av området. Blant annet har han vært i kontakt med stortingsrepresentant Karl Eirik Schjøtt Pedersen (Ap) som har engasjert seg sterkt i saken. Planen var at de to skulle ha et møte med Riksantikvaren om saken.

– I og med at denne avgjørelsen kom nå så blir det ikke nødvendig å avholde det planlagte møtet, sier Ulf Syversen.