(Finnmarken)

Etter søndagens aksjon mot piratteiner mellom Mehamn og Kjøllefjord, avdekket Kystvakten flere ulovlig satte krabbeteiner i Tanafjorden mandag. Totalt ble det funnet rundt 100 ulovlige krabbeteiner utenfor Mehamn og i Tanafjorden.

– Fartøyet som har satt ut teinene i Tanafjorden har levert krabbe for flere hundre tusen i september og oktober. Vi kommer til å inndra fangstseddelen, sier Fiskeridirektoratets regiondirektør Hermod Larsen.

Etter å ha inspisert fartøyet ble det registrert krabbe om bord, og Fiskeridirektoratet vil anmelde forholdet.

- Vi har registrert at fartøyet har levert krabbe til flere mottak spredt ut over Øst-Finnmark. Dessuten har de ikke kvote til å fiske innenfor tolvmila. At fartøyet fisker krabbe i Tanafjorden, er i så måte ulovlig, sier Larsen.

Direktoratet har sett seg lei på det de kaller Cowboyvirksomhet blant enkelte fiskere.

– Vi har flere fartøy i kikkerten, og trapper opp letingen etter ulovlige teiner. Vi vet om flere ulovlige teiner i Tanafjorden og andre steder i Øst-Finnmark, sier Larsen.

Er ulovlig krabbefiske et problem? Si din mening i kommentarfeltet!