(Finnmark Dagblad)

LUFTHAVN

FLYPASSASJERER I 2008

ENDRING I PROSENT FRA 2007

Alta

353.176

-9,1

Kirkenes

265.414

10,9

Hammerfest

146.310

-3,3

Vadsø

99.532

-1,2

Lakselv

59.685

8,5

Båtsfjord

26.783

2,3

Honningsvåg

25.816

6,0

Mehamn

25.480

6,8

Vardø

24.900

1,9

Berlevåg

16.626

4,6

Hasvik

12.096

6,5

(Kilde: Avinor)