(Finnmark Dagblad)

Etter tre uker med forhandlinger er Fremskrittspartiet, Venstre, Høyre og Kystpartiet blitt enige om en samarbeidsavtale. Avtalen ble underskrevet av alle partiene på rådhuset i Alta torsdag kveld.

– Det har vært mye skriverier i avisene, men det har vært en god prosess mellom partiene i forhandlingene. Viljen til samarbeid har vært der hele veien og vi er fornøyd med avtalen, sier Alta Høyre-leder Tormod Schei.

Prioriterer økonomien

Høyre gjorde et brakvalg i Alta og endte med ti mandater, like mange som Arbeiderpartiet. Ordførerkandidat Arnt Ivar Pedersen ble raskt utpekt som Altas nye ordfører etter 28 år med Ap-styre, men bare dager etter valget valgte Pedersen å trekke seg på grunn av økonomiske misligholdelser privat og innblanding i en Riksrevisjon-granskning av hans tidligere arbeidsgiver Bufetat.

Istedenfor er det partifelle Laila Davidsen som blir ny ordfører. Hun var imidlertid ikke tilstede under avtalesigneringen torsdag. Varaordfører blir Ronny Berg (Frp).

– Det er godt å ha signert avtalen. Nå blir det kommuneøkonomien som må prioriteres. Vi må få budsjettet for 2012 i balanse, sier Berg.

– Lettere i opposisjon

Alta kommune hadde i fjor et driftsunderskudd, og det samme ser ut til å skje i år. I slutten av oktober legger rådmann Bjørn-Atle Hansen fram sitt budsjettforslag for neste år. Også Kystpartiets leder Bengt Stabrun Johansen utpeker kommuneøkonomien som det viktigste å ta tak i.

– I første omgang vil nok ikke velgerne merke så mye endring fra tidligere, men på lengre sikt vil det merkes en del. I 2013-budsjettet vil vi ha større handlingsrom, sier han.

Venstre-leder Trine Noodt skal lede en av kommunens tre hovedutvalg, nemlig den for oppvekst og kultur.

– Vi er veldig fornøyd med avtalen og fordelingen av posisjoner. Det tror jeg alle er. Jeg har vært vant til å tenke alle saker samtidig, og sånn sett er det lettere å være i opposisjon. Nå må vi snevre inn hva som er viktig. For min egen del skal jeg nå bli bedre kjent med de ulike virksomhetene. Først lære å kjenne terrenget, før jeg lager kart, sier hun.

Sparer inn 1,6 millioner

I den politiske plattformen er motstanden mot bompenger for å finansiere Altapakken første punkt. Totalt inneholder plattformen 20 punkter, blant annet reduksjon av eiendomsskatten, flere sykehustjenester til Alta, utrede tonivåmodell i kommunen, gjennomgang av skole- og sykehjemsstrukturen og mål om overskudd på kommunedrifta.

Hvordan partiene har tenkt å bringe kommuneøkonomien i orden har de ikke et klart svar på i dag, men Høyre-leder Schei fremhever at allerede på frikjøp av politikere og pensjonsordninger reduseres utgiftene med 1,6 millioner kroner per år i forhold til det opplegget Ap og SV ønsket.

Ifølge Noodt brukes det 4,43 årsverk i inneværende periode på politisk årsverk. Den nye posisjonen øker dette til 4,72 årsverk, noe som er det samme som kommunestyret vedtok tidligere i år.

– Men vi sparer likevel mer penger enn det Ap og SV ville gjort, hevder Noodt, og viser til de 1,6 millionene.

Det gjøres blant annet ved at politikere med frikjøp over 50 prosent ikke mottar møtegodtgjørelse eller tapt arbeidsfortjeneste og kutt i pensjonsinnbetalinger fra 46,75 prosent til 16,58 prosent hvert år.

Arnt Ivar Pedersen blir koordinator

Ved siden av Laila Davidsen som ordfører blir Ronny Berg frikjøpt som politiker på heltid. 40 prosent som varaordfører, 40 prosent som leder av administrasjonsutvalget og 20 prosent som leder av økonomiutvalget.

De tre hovedutvalgslederne Noodt, Ivan Olsen (H) og Rut Olsen (Kp) blir frikjøpt i 60 prosent, mens lederne av kontrollutvalget og klagenemnda blir frikjøpt i 10 prosent hver. Gruppelederne i posisjon mottar 8 prosent godtgjørelse.

I tillegg blir tidligere ordførerkandidat Arnt Ivar Pedersen (H) frikjøpt som koordinator mellom de fire partiene i en 40 prosent stilling. Pedersen skal lede felles gruppemøter, bidra til å utforme felles forslag og uttalelser og bistå øvrig politisk ledelse. Ordningen skal evalueres etter ett år.

Høyre med tre i formannskapet

I formannskapet fordeles posisjonene slik: Laila Davidsen (H), Arnt Ivar Pedersen (H), Ivan Olsen (H), Ronny Berg (Frp), Rut Olsen (Kp), Bengt S. Johansen (Kp) og Trine Noodt (V).

Hovedutvalget for helse og sosial skal ledes av Ivan Olsen (H) med Claus Jørstad (Frp) som nestleder.

Hovedutvalget for oppvekst og kultur skal ledes av Trine Noodt (V) med Arnt Ivar Pedersen (H) som nestleder.

Hovedutvalget for næring, drift og miljø skal ledes av Rut Olsen (Kp) med Ivar Pettersen (H) som nestleder.