Gå til sidens hovedinnhold

– En trist avgjørelse som gir meg dårlig nattesøvn

Artikkelen er over 6 år gammel

Kommunen mener Sydvaranger kan få slippe ut flere kjemikalier. Forslag om uavhengig undersøkelse i Bøkfjorden ble nedstemt.

(Finnmarken)

Dette er et giftstoff vi ikke vete langsiktige konsekvenser av. Dette er en trist avgjørelse som gjør at jeg sover dårlig om natta, uttalte Venstres Stian Celius i etterkant av kommunestyremøtet.

Sydvaranger Gruve (SVG) har søkt Miljødirektoratet om midlertidig tillatelse til å øke mengden av vannbehandlingskjemikaliet polyDADMAC fra 10 til 15 tonn i år.

Kommunestyret i Sør-Varanger hadde onsdag en hard diskusjon om hvorvidt de skulle gi sin velsignelse i høringsrunden.

Fra ja til nei til ja

Rådmannen hadde innstilt på ja, men Utvalg for miljø og næring sa nei. Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har gjort flere undersøkelser av kjemikaliet, men konkludert med at det ikke er langtidsvirkninger på livet i sjøen.

Miljøvernere har imidlertid kritisert NIVA for å være partiske fordi Sydvaranger har vært oppdragsgiver for rapporten, og fordi NIVA har fått kritikk i andre saker den siste tida.

Flere av partiene i kommunestyret er av samme oppfatning.

Venstre fremmet forslag om å be Miljødirektoratet om å pålegge en ny og uavhengig undersøkelse av Bøkfjorden, og fikk med seg SV, ordfører Cecilie Hansens Sp, samt uavhengig sosialist Knut Mortensen.

To av tre for

Deres åtte stemmer ble imidlertid for få mot de 16 fra Arbeiderpartiet, Høyre, Frp og uavhengig representant Agnar Jensen. I stedet sier kommunen ja til økning i år, men bestrebe seg på å dokumentere kjemikaliets virkninger på Bøkfjorden “gjennom et seriøst program for miljøundersøkelser”.

Sydvaranger har signalisert at de ønsker å bruke NIVAs nyeste rapport som grunnlag for permanent økning fra 10 til 22 tonn årlig utslipp av polyDADMAC.

Gruva bruker dette såkalte flokkuleringsmidlet i vannet når de skiller ut stein fra jernmalmen. Behovet for økning skyldes problemer med å skaffe nok vann, samt at gruva i fjor måtte flytte produksjonen til et brudd hvor malmen er mer krevende å rense.

Sydvarangers for tiden svært anstrengte økonomi grunnet synkende priser på jernmalm danner også bakteppe for behandlingen av utslippssøknadene.

Kommentarer til denne saken