(Finnmark Dagblad)

Tor Reidar Boland (Frp) langet ut mot både rådmann Gunnar Lillebo og ansatte i kommunen på et åpent kommunestyremøte i Porsanger forrige uke. Han krevde rådmannens avgang. Flere ansatte og politikere reagerer nå kraftig på at personalsaker behandles i full offentlighet. Knut Roger Hanssen (H) mener kommunestyret må be både rådmannen og de ansatte om unnskyldning.

- En så unyansert interpellasjon som går til direkte angrep på de ansatte i kommunen burde vært stoppet eller ført for lukkede dører. Det hele minnet om en offentlig henrettelse av både rådmannen og flere av de ansatte. Vi kan ikke være bekjent av å fremstå som en slik arbeidsgiver.

- Man skal lete lenge etter en så loyal og pliktoppfyllende rådmann som Gunnar Lillebo. Det er etisk forkastelig at han ikke en gang ble informert på forhånd om at denne interpelasjonen kom. Han hadde ingen mulighet til å forsvare seg selv mot beskyldningene. Kommunestyret er arbeidsgiver, og det er ikke slik en arbeidsgiver skal opptre. Det er rett og slett skammelig å behandle folk på denne måten.

Rådmann Lillebo sier han er skuffet over kommunestyrets behandling av sine ansatte.

- Jeg registrerer at terskelen for å få sparken i Porsanger er lav. Jeg ble informert om saken like før den skulle fremføres ved at en journalist ba meg kommentere saken.

- Her åpner kommunestyret for å behandle personalsaker for åpen mikrofon. Jeg har fått klar beskjed om at jeg har ingen tillit, og Boland forlanger at jeg sparkes.

Forlengelse av åremålsstillingen til Lillebo skulle opp til behandling senere samme dag, men Lillebo ga beskjed om at han ikke kom til å søke forlengelse. Saken ble derfor ikke behandlet. Lillebo vil ikke kommentere om Bolands interpellasjon førte til at han trakk seg som søker.

Tillitsvalgt Tor Paulsen i NITO er skuffet over at personalsaker behandles for åpen mikrofon.

- Vi er bare mennesker som gjør så godt vi kan. Allikevel gjør vi feil innimellom. Skal vi sparkes i all offentlighet hver gang vi begår en feil?