(Finnmark Dagblad) Men sprekker i fjellsiden gjør at Vegvesenet vil tilkalle geolog før de friskmelder berget.