(Finnmarken)

– Dette er en gledens dag for alle som er berørt, og ikke minst for Kirkenes og alle som har arbeidet for gjenåpning av gruvedriften, sier Tschudi.

- Aksjeemisjonen ble fulltegnet på svært kort tid og til en god pris. Allerede kommende torsdag blir selskapet, Northern Iron Limited (NIL) notert for handel på børsen i Australia, forteller han.

Selskapet er registrert i Perth i Australia, og formålet med NIL er å være eierselskap for gruvene og for gruvedriften i Sydvaranger.

– Grunnen til at selskapet er registrert i Australia, er at det er notert på den australske børsen. I tillegg har børsnoteringen her sammenheng med at både de industrielle miljøene og finanssektoren har lang tradisjon og høy kompetanse innenfor gruvedrift og bergverk, sier Tschudi.

65 millioner
Emisjonen omfattet 65 millioner aksjer, eller 39,4 prosent av aksjene i selskapet. I løpet av kort tid var emisjonen fulltegnet til en pris på 2,15 australske dollar per aksje.

Tschudi er hovedaksjonær med 51,4 prosent av aksjene. Sammen med sveitsiske og australske medinitiativtakere som sitter med 9,1 prosent, er selskapets kapitaliserte verdi 1,7 milliarder kroner.

– Emisjonen ble kraftig overtegnet, og mange investorer måtte nøye seg med mindre andeler enn de ønsket, forteller Tschudi.

Han legger til at den positive interessen har sammenheng med mange elementer. Blant annet den eksisterende infrastrukturen som innebærer at driften kan starte raskt.

– I tillegg er det helt vesentlig at markedet forventer fortsatt gode priser på jernmalm i årene framover sier Tschudi.

Gråberg og pellets
– Men da driften stoppet i gruvene Sør-Varanger, hadde dette sammenheng med store mengder gråberg som måtte fjernes og som gjorde driften ulønnsom. Har dette endret seg?

– Dagens situasjon er en helt annen. Ikke minst fordi prisen på malm er en langt annen. I tillegg er avstanden fra Sør-Varanger en helt annen enn fra dagens gruver i Australia og Brasil. Dette skaper også lønnsomhet, sier Tschudi.

Hvorvidt det også blir pelletsdrift i Sør-Varanger, er det for tidlig å si noe om.

– Utgangspunktet er salg av konsentrat til de store markedene i verden, sier Tschudi.

I tillegg til australske Mick McMullen som skal lede konsernet, blir også tidligere sentrale ledere i Sydvaranger, Per Helg Høgås, Einar Berg og Arne Gustavsen knyttet til ledelsen, bekrefter Felix Tschudi.