(Finnmark Dagblad)

Mandag behandler kommunestyret i Alta bompengeinnkreving på E6 vest for Alta for å få den siste delen av veien inn mot Alta ferdig. Etter press fra samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa har Alta Ap signalisert at de vil si ja. Det har også SVs gruppeleder Otto Erik Aas.

I tillegg har representanter fra Venstre og KrF i tidligere kommunestyremøter vært tilbøyelige til å akseptere bompenger.

Vil presse kommunestyret

Alta Høyre derimot er imot bompenger, og mener staten må fullfinansiere den eneste innfartsåren til Finnmark i Norge.

Før kommunestyret tar til mandag varsles det demonstrasjon utenfor rådhuset i Alta.

– Hvis Kleppa kan legge press på kommunestyret, kan også andre gjøre det. Det er rent prinsipprytteri fra henne, siden hun har penger på konto. Jeg tror at hvis kommer et rungende nei fra kommunestyret, sammen med den enstemmig motstanden fra fylkestinget, er det ikke grunnlag for bompenger, sier Høyre-leder Raymond Londal.

Må ha 150

Han har opprettet en internettgruppe på Facebook for å samle demonstranter, men vil ha minst 150 deltakere for å gjennomføre demonstrasjonen.

Demonstrasjon er planlagt til klokken 09.00, mens kommunestyret begynner klokken 10.00.