(Finnmark Dagblad)

Annie Abrahamsen Wik (42) er fra Bukta, og familien ønsket å bosette seg der da de i 2009 bestemte seg for å flytte fra Vadsø til Alta. De kjøpte huset i Bukta for 3 millioner kroner, og flyttet inn i mai 2010.

Huset var bygget i 1993 (17 år gammelt da), og sånn sett relativt nytt. Ut fra salgsprospektet skulle det ikke være noen feil og mangler ved huset, bortsett fra at det hadde vært kondens i kjellerleiligheten. Men dette skulle ifølge forrige eier og prospektet ha vært på grunn av at en ovn ikke hadde vært på.

Alt skulle altså ligge til rette for å flytte til drømmehjemmet for familien. Så feil kunne de ta.

Dryppet fra taket

På høsten i 2010 oppdaget Gjermund Abrahamsen Wik (39) at det under taket, over verandaen, dryppet vann mellom bordene.

Taktekker ble bestilt, som avdekket feil flere plasser i taket, og at vann rant rett og slett inn i taket.

– Takrenner i skråningen på taket overlappet ikke hverandre, sier Gjermund.

På den påfølgende vinteren oppdaget ekteparet at det oppsto store istapper fra taket.

– Jeg måtte passe på å banke dem ned så de ikke skadet leieboere, barn og andre som ferdes rundt huset, sier Gjermund.

Samme vinter oppdaget ekteparet også at det trakk kald luft i gangen.

– Jeg trodde først at trekken kom inn rundt døra og dørlistene, men en test med levende stearinlys avkreftet det, sier han. En tetthetskontroll ble bestilt i januar 2011, og den avdekket at det var luftlekkasje nærmest i hele veggen, og i overgangene mellom tak og vegger.

– Det var ikke luftlekkasje bare én plass, men overalt. Et bolighus skal ha et såkalt lekkasjetall på maksimum 4, mens huset vårt hadde 9,2. De som utførte kontrollen, sa at huset vårt var dårligere enn de som ble bygget på 40-tallet, sier Gjermund Abrahamsen Wik.

– De som bygget huset i 1993 har rett og slett gjort dårlig håndverk. Det viste seg at det manglet isolasjon flere steder, og det manglet også dampsperrer flere steder.

Først avslag

Ekteparet kontaktet Protector forsikring AS som den forrige eieren hadde tegnet eierskifteforsikring med. Det første brevet fra selskapet var et avslag. Og for å gjøre en lang historie kort:

  • I november 2011 kom forsikringsselskapet med det første tilbudet på 250.000 kroner. De erkjente at det forelå vesentlig avvik, men var uenig i utbedringskostnaden.
  • Ekteparet tok advokat i saken.
  • Ekteparet bestilte en total gjennomgang av huset, som avdekket store feil og mangler. Blant annet var hoveddraget øverst i huset underdimensjonert. Det ble også oppdaget is på innsiden av isolasjonen på badet oppe.
  • Ekteparet tok opp lån, og begynte utbedring av huset i januar i år – før man var kommet til enighet med forsikringsselskapet. Over påske skal arbeidet være ferdig.

Onsdag møtes de to partene i Alta tingrett. Forsikringsselskapet har nå økt tilbudet til oppad begrenset til 500.000 kroner, mens ekteparet krever oppad begrenset til 1,5 millioner kroner fra forsikringsselskapet.

Trenerer

– Vi opplever at forsikringsselskapet trenerer saken i håp om at folk gir seg, og takker ja til det første tilbudet. Vi har valgt å kjøre løpet helt ut, og vi har også kalkulert med at saken kan bli anket til lagmannsretten, sier Gjermund Abrahamsen Wik. – Vi mener at det nytter å stå på og ikke gi seg, sier Annie Abrahamsen Wik.

Har vært i retten tidligere

Når forsikringsselskapet Protector Forsikring ASA onsdag skal møte ekteparet Gjermund og Annie Abrahamsen Wik i retten, er det ikke første gang de skal i retten.

Protector Forsikring ASA som selgerne av huset til ekteparet tegnet eierskifteforsikring med, har ifølge seg selv vært part i åtte saker i rettsapparatet siden 1. januar 2012, hvorav, fortsatt ifølge seg selv, fire er vunnet, tre delvis vunnet, og én sak tapt.

– Så raskt som mulig

Ekteparet Abrahamsen Wik mener at selskapet bevisst har trenert saken.

– Vår policy er at vi skal komme til et korrekt oppgjør så raskt som mulig etter at vi har mottatt tilstrekkelig dokumentasjon om boligen og skaden. Partene er ikke alltid enige om juridiske og/eller tekniske sider av mangelskravet, hvilket innebærer at det tar lengre tid, sier advokat Tommy Ravndal i Protector Forsikring ASA.

– Selskapet har ingen interesse av at saken tar lang tid – dette er fordyrende for oss, og svært få saker ender i retten. Vi avgjør 4 av 5 saker innen 7 dager etter at vi har mottatt sakens dokumentasjon, Tommy Ravndal.

Juridisk uenighet

Om uenighet rundt erstatningskrav og -tilbud sier Ravndal:

– Det er erkjent at det er grunnlag for prisavslag knyttet til noe, men det er juridisk uenighet om andre forhold, samt blant de fagkyndige, sier Tommy Ravndal.

– Vi mener at 500.000 er det korrekte beløpet, og at vi frifinnes for krav utover dette, sier Ravndal.

Slik har sakene endt i retten

FD har bedt alle de fire tingrettene i Finnmark om oversikt over saker i rettsapparatet fra 1. januar 2012 til i dag der nye eiere krever erstatning fordi boligen som de kjøpte, inneholder feil og mangler som ikke var kjent på kjøpstidspunktet – såkalt «Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova)».

Alta tingrett: Totalt sju saker, hvorav i to ble det forlik før saken kom til retten. I to av sakene ble forsikringsselskapet frifunnet. I den ene av dem slapp kjøper å betale saksomkostninger, mens i den andre måtte kjøper betale 118.000 kroner i saksomkostninger. I denne saken ba kjøperne om at saken ble gjenåpnet på grunn av nye bevis, men dette ble forkastet av både tingrett og lagmannsrett. I tre av sakene ble forsikringsselskapet dømt. I den ene til å betale et prisavslag på 180.000 kroner og 85.000 kroner i saksomkostninger, i den andre til å betale 161.000 i erstatning og 70.000 kroner i saksomkostninger, og i den tredje og største saken til å betale et prisavslag på 494.000 kroner, og 72.000 i erstatning, og saksomkostninger på 100.000 kroner.

Hammerfest tingrett: Totalt fem saker. I de to sakene hvor forsikringsselskap var involvert, ble det inngått forlik i en sak, og i den andre saken vant forsikringsselskapet.

Indre Finnmark tingrett: Indre Finnmark tingrett har ikke hatt noen saker etter avhendingslova siden 1. januar 2012, bortsett fra saken om gjenåpning (se over).

Øst-Finnmark tingrett: Seks slike saker i perioden. I den eneste som forsikringsselskap var part, ble selskapet frifunnet og kjøper ble pålagt å betale cirka 100.000 kroner i sakskostnader. To av sakene ble hevet på grunn av forlik. I tre av sakene vant kjøperne sakene og selgerne tapte. I den ene ble kjøper tilkjent 155.328 kroner i prisavslag, i den andre 30.000 kroner i prisavslag pluss sakskostnader, og i den tredje ble kjøper tilkjent 471.501 kroner pluss sakskostnader. Den siste saken er anket til lagmannsretten.