(Finnmark Dagblad)

Kommunal rapport har rangert skolene i kommunene i Norge.

Lavangen på Tennvoll i Troms er på topp i Kommunal rapports kommunebarometer over grunnskolene. Etter Lavangen følger Beiarn i Nordland og Flatanger i Nord-Trøndelag.

Kriterier

Skolene er rangert etter følgende kriterier:

¤ Gjennomsnittlige grunnskolepoeng

¤ Elever per undervisningsrelatert årsverk

¤ Andel av undervisning av personale godkjent utdanning

¤ Netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning per innbygger 6-15 år

¤ Andel ansatte i SFO med lærer-, førskole- eller fag utdanning i barne- og ungdomsarbeid.

Loppa høyest

Skolen i Loppa kommer høyest i Finnmark – på en 52. plass. Seks kommuner i Finnmark har blant de 25 dårligste skolene i landet. Helt i bunnen er Båtsfjord (425. plass) og Berlevåg (426. plass).

Her er resultatene for alle kommunene i Finnmark:

52. Loppa

93. Måsøy

122. Gamvik

135. Kautokeino

138. Sør-Varanger

164. Alta

175. Nordkapp

285. Porsanger

296. Karasjok

311. Hasvik

329. Nesseby

352. Lebesby

380. Tana

402. Hammerfest

409. Kvalsund

410. Vadsø

419. Vardø

425. Båtsfjord

426. Berlevåg