(Finnmarken)

Garnisonen i Sør-Varanger (GSV) skal oppgraderes og moderniseres på flere områder i løpet av de neste 10- 15 årene.

– Vi skal modernisere hele garnisonen for å effektivisere utdanning og opplæring, sier stabsoffiser ved Forsvarets logistikkorganisasjon, Harald Enebakk. Det første som står på planen er kjøkken og messebygg. Der skal det lages og inntas mat. Arbeidet begynner i 2010, og etter planen skal arbeidet være ferdig i 2011.

Nye grensestasjoner

I dag er det seks grensestasjoner som ble bygd rundt 1959.

– De seks eksisterende grensestasjonene skal legges ned. Det blir to nye, moderne grensestasjoner i stedet, sier Enebakk. Ifølge planene skal de nye grensestasjonene stå klare seinest i 2016. Det blir en grensestasjon på nordsektoren og en i Pasvik. De blir ikke så veldig langt unna dagens grensestasjoner.

Selv om de eksisterende grensestasjonene blir lagt ned, vil garnisonen fortsatt beholde de 16 patruljehyttene som ble bygd i 2001.

Bevilgning hvert år

Soldatforlegningene skal også moderniseres. I løpet av årene skal det også bygges en flerbrukshall med blant annet kontorer og lager. Skyte- og øvingsbanen skal oppgraderes og moderniseres. Det skal også blant annet lages barmarksløyper.

– Det blir nok gjort ett og to prosjekter i året, forteller Enebakk.

Forsvarsdepartementet har godkjent planene. GSV vil få bevilgninger hvert år for å gjennomføre planene. Enebakk understreker at byggeprosjektene ikke kan realiseres på kort tid. Både på grunn av økonomi og de som skal utføre arbeidet.

En del av oppgraderingene kommer som følge av Schengen-avtalen, som setter strengere krav til grensekontroll. GSV har hatt grensevakt fra rundt 1959.