(Finnmark Dagblad)

- Jeg oppfatter dette ikke som et problem, og jeg er ikke bundet av noe bånd. Dette er mer en myte. Jeg er kun bundet av partiprogrammet til Høyre, samt min egen samvittighet, påpeker Raymond Robertsen overfor Finnmark Dagblad.

Han er en helt fersk losjebror, og innehar kun graden «arbeidsom St. Johannes lærling». Men er ikke eneste politiker i losjene landet rundt, som også består av blant annet daglig ledere, disponenter, direktører, journalister, kjøpmenn, bestyrere, forsikringsagenter, trafikkassistenter, skipsførere, eiendomsmeglere og frisører.

Lokalpolitikerens tilhørighet i organisasjonen som er forbundet med mystikk i motsetning til demokratiet hvor åpenhet, kunnskap og valg er de grunnleggende prinsippene, ser han ingen problemer med.

- Mitt medlemskap i organisasjonen er ikke med på å prege mine holdninger i mitt arbeid eller i politikken, sier han selv.

Men Robertsen er ikke eneste finnmarkspolitiker vi finner i TV2s oversikt over frimurere.

Se hvem andre som er med i TV2s oversikt over det hemmelige brorskapet:

Her kan du se hvem som er medlemmer i losjen Ultima Thule i Hammerfest.

Her kan du se hvem som er medlemmer i losjen Polarlys i Alta.