(Finnmark Dagblad)

Alta består av tre sentrum: Bossekop, Alta sentrum og Elvebakken. Per dags dato er det sju næringsbygg som er til salgs i Alta ifølge Finn.no. Tre av de store næringseiendommene som ligger ute til salgs ligger langs E6 i Bossekop. Det er Rema 1000-bygget (Skiferveien 7), Næringsbygget som har huset Skoglund (Altaveien 91) i årtier og næringseiendommen som har huset Alta bok & papir (Altaveien 99). Det er DNB Eiendom som er eiendomsmeklere på de to sistnevnte næringsbyggene, mens Norion Næringsmegling AS står for salget av Skiferveien 7. Eiendomsmekler Roy Sætermo i DNB har allerede hatt noen interessenter for Alta bok & papir-bygget, mens interessen for Skoglund-bygget er noe mer lunkent.

– Det er en viss interesse for tidligere Alta bok & papir-bygget, og det er forhåpninger om at det skal gå raskt, men det er mindre interesse for Skoglund-bygget. Begge byggene må nok også ha en viss oppgradering, sier Sætermo, som er litt spent på framtiden til Bossekop.

– Det er nok virksomheter som ikke er avhengig av salg hver dag som kan drive her. Det er uansett tidlig enda, og vi har ikke gitt opp å få solgt begge byggene, forteller DNB-mekleren.

Ny i nord

Einar Skomsvoll er mekler i Norion, som aldri før har vært mekler for en næringseiendom så langt nord. Skomsvoll har tro på at de vil få solgt sin næringseiendom nokså raskt. I hovedsak på grunn av at bygget har en stor og trygg leietaker i flere år framover.

– Leietaker er avgjørende, og her har man en solid leietaker. Investorer ser ofte etter en langsiktig og trygg investering, og her har vi tro på at leietaker gir oss et fortrinn i markedet, sier Skomsvoll, som legger til at de ikke bare sikter seg inn mot lokale investorer.

– Vi går ut bredt, og har fått inn noen interesse for bygget.

Godt alternativ

Nyvalgt leder i Bossekop Næringsforening, Grethe Pedersen, mener man nå har muligheten til å få inn nye tanker i Bossekop.

– Det kan vell godt sies at det er et generasjonsskifte på gang i Bossekop, og det er viktig å få fram at det finnes et alternativ til sentrum i Alta. Så nå handler det om å synliggjøre mulighetene som ligger her. Men man må realitetsorientere seg, for det har vært mange vyer og drømmer for dette området tidligere, forteller lederen i næringsforeningen.

Tror på Bossekop

Daglig leder hos Kreativ Frisør, Siv Anita Selnes, har drevet frisørsalong i Bossekop i en årrekke, og mener det er et sentrum som har livets rett. Hun sikter blant annet til Øystein Johansen og Morten Ek som tidligere i vinter kjøpte Aunegården, som blant annet har huset Intersport. De har pusset opp bygget, og ifølge Altaposten er det utleie som kontorlokale som er mest aktuelt for de to gårdeierne.

– Nye kommer inn, og det er et generasjonsskifte blant gårdeierne i Bossekop, sier Selnes, som selv har blitt kontaktet av personer som er nysgjerrige på livet i denne delen av Alta.

– Det er interesse for å leie i Bossekop, og flere bedriftseiere vil flytte hit.

3.500 mennesker

Det er tre store matbutikker i Bossekop, og de forlater nok ikke plassen med det første.

– Det bor vel cirka 3.500 mennesker i gangavstand til Bossekop. Så en blanding av kontor og butikker blir det nok her, forteller daglige lederen hos Kreativ Frisør, som er på vei inn i nye lokaler i Bossekop.

– Vi kommer til å flytte over til Metro-bygget, og det blir superfint. Vi har pusset opp der nå og åpner 1. mai, og et hudpleie & neglestudio blir vår nærmeste nabo, reklamerer Selnes.

  • Alta kommune v/avdeling for samfunnsutvikling har igangsatt utarbeidelse av områdeplan for Bossekop. Formålet med planen er å legge til rette for den framtidige utviklingen av Bossekop, og 20. mai skal det avholdes et informasjonsmøte i kommunestyresalen om Bossekops framtid.