(Finnmark Dagblad)

- Flertallet i Styret for miljø og utvikling er positiv til disse planene, men et vedtak i saken er utsatt til tirsdag. Da skal Tormod Bartholdsen legge fram prosjektet for politikerne, sier Arbeiderpartiets John Wahl.

Han innrømmer umiddelbart at han selv synes ideen høres spenstig ut, og sier at første tanke er at hele Rypeklubbfjellet mellom Hammerfest og Rypefjord representerer et stort potensial for boligbygging.

Avvikle campingplassen

- Med tanke på utvidelsene til Bloch og Stenersen Eiendoms like ved, så skal det bli spennende å få flere detaljer om hva området på den andre siden av Storsvingen kan brukes til, sier John Wahl, når han kommenterer de private planene til sin tidligere politiske motstander.

Rådmann Dagny Haga og plan og utviklingssjef Bjørg Kippersund i Hammerfest kommune er imidlertid kritisk til prosjektet som betyr at nåværende turistanlegg må avvikles, og mener at dette kan få konsekvenser for den lokale turistnæringen.

I saksutredningen skriver de to at når det gjelder konsentrert bebyggelse av samme type som Bartholdsen skisserer, så er flere slike boligprosjekter allerede i planleggings- og utbyggingsfasen, og som kan bety at behovet for den type boliger kan avta i nærmeste fremtid.

- Det er noen innvendinger mot det med at campingplassen forsvinner, men jeg mener at et campingssenter må kunne legges til et annet sted. Dessuten kan man ikke tvinge noen til å drive en campingplass, sier John Wahl.

- En ny bydel

Arbeiderpartipolitikeren sier han ser på planene i Storsvingen som en helt ny bydel for Hammerfest, og ser for seg på sikt også større utvidelser enn de Tormod Bartholdsen skisserer.

- Dette er spennende. Det blir flere butikker i området og det er plass til barnehage. Ja disse planene representerer en ny bydel for Hammerfest. Noe som vi absolutt behøver akkurat nå med tanke på boligsituasjonen i byen, slår Wahl fast.

Selv ønsker ikke Tormod Bartholdsen uttale seg så mye om planene sine overfor Finnmark Dagblad før politikerne har fattet et vedtak.

- Får jeg tillatelse til å gå i gang vil jeg grovt regnet få ca hundre mål til terrassehus. Dette skal selvsagt gjøres ordentlig, og jeg skal løfte hele område til et solrikt og attraktiv boligfelt, smiler Bartholdsen under skjegget.

I søknaden om oppstart av privat regulering i Storsvingen går det fram at han vil invitere tre forskjellige arkitekter til å komme med forslag til utforming av bebyggelsen.

- Når det gjelder campingplassen så kommer jeg uansett til å slutte med den. Man trenger ikke så godt syn for å se at det i dag er lenge mellom hver finskregistrert bil i Hammerfest, slår han fast.