Gå til sidens hovedinnhold

Rører ikke renta - det er likevel dårlig nytt for boligeiere

Artikkelen er over 3 år gammel

Sentralbanken rører ikke renten, men dagens rentebeslutning er likevel dårlig nyheter for alle som eier bolig.

Nettavisen: Norges Bank kunngjorde torsdag at de holder styringsrenten uendret på 0,50 prosent, slik alle økonomene ventet på forhånd.

Åpner for å heve renten neste år

Den største endringer fra forrige rentemøte er at Norges Bank nå varsler at renten kan settes opp raskere enn før.  Med andre ord kan boligeiere forberede seg på høyere renter i tiden fremover.

Norges Bank åpner i rentebanen at renten kan heves allerede neste år, altså i 2018. Ifølge rentebanen til Norges Bank er det en 32 prosents sjanse for en renteheving i 2018, mot null prosent i forrige rapport.

Ved siste rapport indikerte Norges Bank dessuten maks én renteheving innen utgangen av tiåret. Nå åpner banken for for at renten ikke bare heves én gang innen utgangen av 2019, men to ganger.

Samtidig vil renten fortsatt holdes forholdsvis lav i en god stund fremover.

- Det er fortsatt behov for en ekspansiv pengepolitikk. Rentene ute er lave. Kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi er under et normalt nivå, og det er utsikter til at prisveksten holder seg under 2,5 prosent de neste årene, heter det i pressemeldingen fra Norges Bank.

- Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten bli liggende på dagens nivå den nærmeste tiden, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Varsler boligprisfall

En annen endring fra forrige pengepolitiske rapport, som ble lagt frem i juni, er at Norges Bank nå venter et boligprisfall. Banken venter at boligprisene faller med 0,37 prosent i 2018. I juni ventet de en vekst på 1,07 prosent det året.  Anslaget for boligprisvekst i 2017 er også nedjustert, fra 6,88 prosent i juni, til 5,86 prosent nå.

Norges Bank understreker samtidig at det er usikkerhet om den videre utviklingen i boligmarkedet. 

"Skulle boligprisveksten fremover bli klart lavere enn anslått, kan det dempe veksten i norsk økonomi, blant annet gjennom lavere boliginvesteringer. På den annen side kan det lave rentenivået, høyere kapasitetsutnytting og økt optimisme blant husholdningene føre til at utviklingen snur og boligprisveksten igjen tiltar", skriver sentralbanken.

Ventet uendret rente

På forhånd var det ikke ventet noe renteheving, og ekspertene pekte nettopp på det bratte boligprisfallet de siste månedene som grunnen til dette.

Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets ventet på forhånd at budskapet skulle være akkurat som på siste rentemøte.

«Rentene blir på dagens nivå lenge og først i 2019 kommer renteoppgang på agendaen. Det budskapet vil ikke gi store bevegelser i markedet», skriver han i en oppdatering torsdag morgen.

Sjeføkonom Andreas Benedictow i Samfunnsøkonomisk analyse pekte i forkant av møtet på at veksten har tatt seg klart opp i norsk økonomi i år, og at ledigheten har falt noe, men legger til:

– Med fallende boligpriser er det imidlertid uaktuelt å sette opp renten. Nedturen i boligmarkedet virker også dempende på husholdningenes konsum, sier han til NTB.

 

Kommentarer til denne saken