(Finnmark Dagblad)

Det er flertallet i kommunestyret i Hammerfest som avgjør om møtet skal gå bak lukkede dører, og kommuneadvokat Espen Rønning varslet i går at han vil anbefale å stenge offentligheten ute. Da kommunestyret startet klokken 09.00 torsdag gikk samtlige gruppeledere fra alle partier opp på talerstolen, og ba om at møtet holdes åpent.

Da hadde ordfører Alf E. Jakobsen like før åpnet møtet med å si at han ønsket åpenhet, men forsiktighet og forståelse for ikke å ikke debattere byggebeløp, og annet tallmateriale.

Anbefalingene fra kommuneadvokaten var det motsatte i går. Da sa han til Finnmark Dagblad:

– Jeg mener vi har hjemmel i kommunelovens paragraf 31 nr 3. Det vil si at det er tungtveiende interesser i forhold til at tall skal bli kjent, sier kommuneadvokat Espen Rønning, og viser til at det inngår byggekostnader og husleietilbud til Eni Norge AS i saken.

Etter å ha hørt på ordføreren i dag, fastslo også kommuneadvokaten at dersom man finner praktiske løsninger er det det beste, men manet de folkevalgte til disiplin og ikke gå inn på konkrete tall, og uten å spørre om hva som ligger i tilbudet til oljeselskapet.

Se videoer fra debatten om behandlingen skulle være åpen eller ikke:

Følger kommuneadvokaten

Ordfører Alf E. Jakobsen (Ap) innrømmer overfor Finnmark Dagblad i dag at han ser flere punkter som er av stor offentlighet interesse i Hammerfest havn KFs byggeplaner, og trekker på oppfordring fra FD selv fram utforming av bygget, fasader, hvordan bygget er tenkt å gli inn i bybildet, diskusjoner rundt dagens reguleringsbestemmelser i havna, høyde på bygget, og også byggekostnader.

– Men på dette tidspunktet kan ikke byggekostnadene synliggjøres av hensyn til forhandlingsprosessen med Eni Norge. Dette gjelder også tall om husleie og spesifisert leietid, sa ordfører Alf E. Jakobsen til Finnmark Dagblad i går. Da varslet han også at han vil følge kommuneadvokatens anbefaling om å lukke kommunestyremøtet i dag. I dag ønsket han åpenhet.

At gigantprosjektet vil koste 250-300 millioner kroner allerede er blitt kjent gjennom Finnmark Dagblad, mente kommuneadvokaten at den eksakte summen var viktigere å skjule av hensyn til forhandlingene med oljeselskapet. Enn hensynet til den store offentlige interessen saken har.

– Vil bli stilt spørsmål

De totale byggekostnadene vil ikke berøre oljeselskapet som leietaker direkte, og det er flere andre svar og forhold som rådmannen har bedt om og pekt på som er av offentlig interesse, og som kommunestyret skal drøfte i dag og som ikke vil berøre et eventuelt leieforhold/anbudskonkurranse.

Byggeprisen har FD allerede avslørt, og det er ikke oljeselskapet som skal betale disse kostnadene. I tillegg er det heller ikke dette som ligger til grunn for at rådmannen har tvingt fram en politisk behandling.

– Hvorfor stenger man møtet da?

– Det vil mest sannsynlig bli stilt spørsmål i møtet om innholdet i tilbudet til Eni Norge, og dette er opplysninger som vi ikke kan gjøre kjent for en forhandlingspart, svarte kommuneadvokaten før de folkevalgte sa fra at de ønsket noe annet..

– Saken er av stor offentlig interesse. Har ikke kommunens innbyggere krav til å få ta del i en debatt som vedrører et gigantbyggeprosjekt midt i Hammerfest sentrum?

– Her må dette vike av hensyn til forhandlingssituasjonen som Hammerfest havn KF er i. Dette er offentlige forhold som er viktig å beskytte, fastslår kommuneadvokat Espen Rønning, men det var i går.