Bilvrak fulle av gift

Bilvrak kan være fulle av miøljøgifter før de blir tatt hånd om av bilopphuggeren.

Bilvrak kan være fulle av miøljøgifter før de blir tatt hånd om av bilopphuggeren. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) vurderer innskjerpinger.

DEL

KAMPANJE: iFinnmark+ i ut året for kun 10,-

En kartlegging fra Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) viser at mange biler inneholder miljøgifter som ikke blir fjernet før vrakene hogges opp.

Kartleggingen fra Klif er gjort på bakgrunn av 90 kasserte personbiler produsert mellom 1987 og 2010, skriver Dagsavisen.

Den viser at hver bil har opp til 3-4 kilo med kretskort. Kretskort inneholder bly, andre tungmetaller og bromerte flammehemmere. I setetrekk og annet interiør fant Klif i 20-30 prosent av bilene høye verdier av bromerte flammehemmere. Klif mener det er fare for at flere tonn av stoffet kan bli spredt til luft og vann hvert år.

– Det er i dag felles europeiske krav til håndteringen av bilvrak. Vi ser nå at det kan være behov for å skjerpe dagens regulering for å hindre spredning av farlig avfall, sier Klif-direktør Ellen Hambro.

En slik innskjerping betyr at Norge kan få strengere krav enn det som er nedfelt i EUs direktiv om kasserte kjøretøyer.

Klif vil imidlertid innhente mer kunnskap om hva som skjer med miljøgifter under opphogging av bilene, før direktoratet konkluderer.

– Etter at vi har fått ytterligere kunnskap, vil vi gi Miljøverndepartementet vår endelige anbefaling, sier Hambro. (©NTB)

Artikkeltags