Betalte 200.000 kronerfor to laksedøgn i Alta

Artikkelen er over 12 år gammel

På en auksjon i Oslo torsdag kveld, betalte en norsk laksefisker 200 000 kroner for to fiskedøgn i Altaelva neste sommer.

DEL

(Finnmark Dagblad) Eierne av fiskerettighetene i elvene rundt Trondheimsfjorden samler hvert år inn penger for å kjøpe fri laks i fjorden fra fjordfiskerne. Fjordfiskerne får betalt 70 kroner kiloet for å la være å fiske, slik at mer fisk kommer seg opp i elvene og kan bli fisket at fiskerne der. I år som i fjor donerte Alta laksefisker og interessentskap to døgn til auksjonen. Mens en spansk kjøpesentermillionær kjøpte døgnene i fjor for 170 000 kroner, måtte han gi tapt i år til fordel for en norsk laksefisker. Sluttprisen ble 200 000 kroner for to døgn. Timespris ca. 5550 kroner.

Drøy pris

– Prisen er jo drøy, sier leder i Alta laksefisker interessentskap, Ivar Leinan, når FD ringer ham fredag kveld. Han synes det er vanskelig å si at det er verd pengene, men mener at døgnene i Brattstrømmen-Granstrømmen og Langstilla i slutten av juli, er bra.

– Med litt flaks så kan det nok bli bra fangst, sier han.

Hvem den norske laksefiskeren er, er ukjent. I følge Aftenposten som var til stede under auksjonen, foregikk budkampen via telefon ved hjelp av mellommenn i salen. Ivar Leinan tror ikke slike summer er det reelle prisnivået for døgn i elva.

– Man må nok se prisene relatert til at det kan være personer som ønsker å bidra til å formålet, og som på denne måten kan slå to fluer i en smekk, sier han.

Ifølge Leinan var Interessentskapet i tvil om de skulle donere døgn til auksjonen denne gang, men skjønte at aksjonen i Trondheim var i beit for penger, og valgte å bidra også i år.

– Kostnaden er jo ikke så stor for oss. Netto dreier det seg om ca 1500 kroner, sier han.

Viktig for aksjonen

Organisasjonen «Elvene rundt Trondheimsfjorden» har så langt samlet inn 3,5 millioner kroner til det andre årlige oppkjøpet av sjølaksefiskernes rettigheter. Økonomileder Vegard Heggem sier donasjonen fra Alta er veldig viktig for å skaffe nok penger.

– Det er en økonomisk utfordring å få dette til å rulle rundt og Alta har vist en veldig flott solidaritet. Budrunden på torsdag viser bare hva slags stilling Altaelva har i laksefiskermiljøet, sier Heggem.

Hvert år trenger organisasjonen 4.2 millioner kroner til å kjøpe laksefiskere ut av fisket. Etter auksjonen torsdag, er de så godt som i havn for 2007. Prosjektet følges også tett opp med forskning, som Heggem tror også vil kunne komme Altafjorden til gode.

– Alta fisker og interessentskap kan iallfall regne med oss hvis de trenger hjelp, sier han.

Til nå har fire døgn i verdens beste lakseelv «reddet» ca. 5,3 tonn laks fra å bli fanget i laksegarnene i Trondheimsfjorden.

nw@fd.no

Artikkeltags