Beskylder EDL for å dyrke etniske konflikter

Foto:

Artikkelen er over 11 år gammel

Ap-kvinnene i Alta mener EDL dyrker etniske skillelinjer og beklager at noen av Aps fremste politikere er med i lederskapet, eller støtter organisasjonens arbeid.

DEL

(Finnmark Dagblad) Kvinnenettverket i Alta Arbeiderparti tar avstand fra EDL, organisasjonen som ledes av den sentrale Ap-politikeren Lars Hapalathi fra Alta. EDL står for Etnisk og demokratisk likeverd, og flere andre sentrale Ap-politikere, blant den altaordfører Geir Ove Bakken, har uttalt seg positivt om organisasjonens arbeid. Det har til og med vært antydet at EDL kan tenke seg å stille egen liste til Stortingsvalget, da i direkte konkurranse med partiene de i dag representerer.

Dyrker konflikter

– Heller ikke vi er enige i alle elementene i den nye loven, eller hvordan denne er utøvd av Finnmarkseiendommen, men gode løsninger skapes ikke gjennom dyrking av konflikt, dyrking av etniske skillelinjer, dyrking av interessemotsetninger og hos noen et ønske om å spille på de verste sidene i hver og en av oss, heter det i uttalelsen fra nettverket.

– Er det en korrekt tolking av uttalelsen at dere mener organisasjonen med Lars Hapalathi som leder, dyrker konflikter, etniske skillelinjer og interessemotsetninger?

– Du får lese det som står i uttalelsen. Ut over det har vi ingen kommentarer til dette punktet, sier Jenny Marie Rasmussen i kvinnenettverket.

Heller dialog

Hun viser til neste avsnitt der nettverket tar til orde for en dialog med sikte på å komme fram til omforente løsninger, løsninger finnmarkingene kan ha tillit til, enten de har samisk, norsk, finsk eller annen etnisk bakgrunn.

Ap-kvinnene mener det er et paradoks at EDL trekker inn demokratiske aspekter i denne debatten. På EDLs hjemmeside står blant annet følgende om hvorfor organisasjonen er dannet: «Vi tror på den demokratiske idé om at alle mennesker er politisk likeverdig. Vi mener mindretallsdemokrati er en fallitterklæring for det representative demokrati.»

En på Stortinget?

Ap-kvinnene viser til at Finnmark i dag er overrepresentert på Stortinget i forhold til sitt folketall.

Leder Jenny Marie Rasmussen viser til at det er sterke krefter, for eksempel i Oslo, som synes det er blodig urettferdig at Finnmark er overrepresentert i Stortinget i forhold til folketall.

– Skulle EDLs demokratisyn vinne fram, kan Finnmark sitte igjen med en representant på Stortinget etter neste valg. Er det dette Lars Hapalathi og hans medspillere ønsker, spør Rasmussen.

– Vær varsom

– Vi appellerer til hver og en om å være varsom i sin argumentasjon, sin opptreden og sine hevdede mål. Tenk over om disse direkte, eller indirekte bidrar til å dyrke fram et bilde av Finnmark som et fylke med sterke motsetninger, intoleranse, mangel på solidaritet og en flørting med rasistiske strømninger med sikte på gevinst i valg, heter det i uttalelsen.

Havre til død hest

– Nå må vi gjøre det beste ut av situasjonen og ikke lage mer konflikter enn nødvendig. Det får være grenser for hvor lenge man skal bære havre til en død hest, mener Rasmussen.

– Selv om loven er vedtatt, kan den endres hvis ting viser seg å slå feil ut. EDL har jo sagt at de skal være en vaktbikkje for etnisk og demokratisk likeverd. Er dette så galt?

– Lovtekster kan endres hvis de ikke virker som de var tenkt, men dette kan vi jobbe for gjennom de vanlige politiske forvaltningsorganene. Vi trenger ingen slik organisasjon, mener Jenny Marie Rasmussen i APs kvinnenettverk i Alta.

Artikkeltags