Ber til høyere makter

Sokneprest Arne Gjestland har travle dager nå som han må jobbe for to. Bispedømmet har ikke klart å skaffe en ekstra prest til Porsanger. Foto: Vibeke Lund Pettersen

Sokneprest Arne Gjestland har travle dager nå som han må jobbe for to. Bispedømmet har ikke klart å skaffe en ekstra prest til Porsanger. Foto: Vibeke Lund Pettersen

Artikkelen er over 11 år gammel

Prestestaben i Porsanger er underbemannet. Nå har en overarbeidet sokneprest bedt departementet om hjelp.

DEL

(Finnmark Dagblad) Sokneprest i Porsanger Arne Gjestland jobber mellom 40 og 50 timer hver uke. Nå er han lei av å ikke rekke over alle arbeidsoppgavene.

– Jeg er sokneprest, i tillegg forsøker jeg å være kateket, diakon og holde gudstjenester på samisk og kvensk. Her er ingen stab rundt presten, og ingen vikar heller, forteller sokneprest Arne Gjestland.

Ikke holdbart

Gjestland mener det trengs strakstiltak for å bedre situasjonen.

– Vi er totalt underbemannet sammenlignet med andre prestegjeld i Indre Finnmark. Prosten som sitter i Karasjok forsøker å lette trykket ved å sende vikarer til noen gudstjenester, men det blir for lite. For de få av oss som er i staben, går det nå på helsa løs. Likevel kan vi ikke sykemelde oss, da vil arbeidet her kollapse, mener Gjestland.

– Dette er en trespråklig kommune. Om de ikke klarer å få en prest til hit, vil jeg foreslå at vi får en kateket som behersker samisk og kan fungere som tolk. En diakon som behersker kvensk er også ønskelig.

For Gjestland er situasjonen så uholdbar at han søker jobber andre steder i landet.

– Jeg har begynt å søke på stillinger sørpå. Dette orker jeg ikke mye lenger. Men jeg blir her til jeg finner noe annet, sier Gjestland oppgitt.

Bispedømmets ansvar

Det er Bispedømmet som har ansvar for å få styrket staben. Etter lang tid uten at noe er skjedd, har Gjestland nå sendt brev til Kultur- og kirkedepartementet for å be om deres hjelp til å løse bemanningsproblemene.

«Man synes fra Bispedømmerådet å ha gitt opp å skaffe dette prestegjeldet en sokneprest 2, og dermed faller arbeidet her sammen.» Skriver Gjestland i brevet, hvor han ber om en større stab.

Stiftsdirektør i Nord-Hålogaland Bispedømme, Oddgeir Stenersen, sier det er en stor utfordring å få tak i prester.

– Vi har åtte ledige stillinger i bispedømmet, og mange av disse er i Finnmark. Vi hadde et møte mandag, hvor vi i forkant hadde lyst ut syv stillinger. Og det lå ingen søknader på bordet, sier Stenersen.

Gjør dere nok for å få fylt stillingene som står tomme?

– Vi skulle gjerne sett bedre resultater av de tiltak vi har for å få prester til bispedømmet, for vi bruker tid og ressurser på det. Det er vanskelig å få vikarer også, og det er ikke bra. Nå pønsker vi ut nye måter for å få tak i arbeidskraft, men har ikke noe konkret foreløpig, forteller Stenersen.

Artikkeltags