(Finnmark Dagblad)

Brennpunkt-programmet «Førsteretten» tirsdag konkluderte med at Sametinget sier nei til å sammenlikne DNA fra nålevende samisk befolkning og eldgamle samiske skjeletter.

– Det stemmer ikke, sier Audhild Schanche. Hun er Sametingets ekspert på området. Hun ble i innsamlingsprosessen intervjuet av Brennpunkt-redaksjonen.

– Ja, jeg ble som Sametingets ekspert på området intervjuet i halvannen time. Men ingenting av det kom med i programmet, sier hun.

– I tillegg hadde jeg e-postutveksling etter intervjuet. Heller ikke noe av det ble tatt med i programmet, sier Schanche.

Skjelettkomité

Ifølge Audhild Schanche skal alle søknader om forskning på skjelettene ved Anatomisk institutt ved Universitetet i Oslo sendes til Skjelettkomitéen under De nasjonale etiske forskningskomiteer.

– Etter behandling der vil komiteen komme med sine råd. Sametinget legger stor vekt på komiteens behandling. I tillegg kan Sametinget si ja eller nei til søknader. Men vi har ennå ikke hatt søknader på bordet som omhandler DNA-forskning, sier Schanche. Hun mener at flere moment burde vært tatt med i Brennpunkt-programmet.

Presiserte

– Vi har presisert overfor Brennpunkt at vi ikke tar avstand fra DNA-forskning, og heller ikke forskning på skjeletter. Det er den enkelte forskningssøknad man tar utgangspunkt i, og det er ikke noen automatikk den ene eller andre veien. Det er den faglige og forskningsetiske standarden som er avgjørende, sier hun.

– Brennpunkt-programmet synes å formidle at genetikken er avgjørende for etnisitet, at etnisk identitet er genetisk betinget. Det mener vi ikke stemmer, sier hun.

– Hva synes du om programmet?

– Jeg er ikke politiker, men jeg må få lov å si at en sammenblanding av rettighetsspørsmål og genetikk er problematisk, sier hun.

  • Les mer i torsdagens Finnmark Dagblad eller FDs eavis.