(Finnmarken)

I tillegg til å vedta å opprettholde det desentraliserte fødetilbudet i landsdelen, har man bestemt at kvaliteten på tilbudet skal styrkes ved økt satsing på rekruttering av fødselsleger.

- For Nord-Norge er det viktig med en spesialisthelsetjeneste som yter alminnelige tjenester nært der folk bor. Vi skal gjøre det vi kan for å sikre et desentralisert fødselstilbud. Nå skal vi ytterligere intensivere arbeidet med å utdanne og rekruttere de fagfolkene vi trenger, sier Bjørn Kaldhol, styreleder i Helse Nord RHF.

Beslutningen innebærer at fødeavdelingene videreføres som nå. Det betyr at Kirkenes sykehus fortsatt skal ha sin fødeavdeling.

Helseforetakene skal i samarbeid med kommuner lage avtaler som sikrer at følgetjeneste for gravide er ivaretatt. Det skal også etableres et regionalt fagråd i gynekologi og fødselshjelp.

For ytterligere å bedre kvaliteten og utvikle en desentralisert fødselsomsorg som holder over tid skal det utarbeides en regional tiltaksplan. Utdanning, rekruttering og stabilisering av fagfolk er de mest sentrale temaer.

- Rekrutteringen til dette fagfeltet er svak nasjonalt. Vi må ta lærdom av erfaringene fra rekrutteringsprosjektet i psykisk helsevern. Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø og Nordlandssykehuset Bodø vil ha en svært viktig rolle for å utdanne nye spesialister til landsdelen, understreker Bjørn Kaldhol.

I Helse Nord er det kvinneklinikker i Tromsø og Bodø. Fødeavdelinger er det i Sandnessjøen, Mo i Rana, Stokmarknes, Narvik, Harstad, Hammerfest og Kirkenes. Jordmorstyrte fødestuer er det i Brønnøysund, Mosjøen, Gravdal, Lenvik, Nordreisa og Alta.