(Finnmark Dagblad)

Årets rypetaksering på Finnmarkseiendommen viser lite ryper og dårlig produksjon, og FeFo ser derfor behov for å innføre begrensninger i småviltjakta.

Det innføres dagskvoter for alle jegere og begrensninger i tillatt jakttrykk fra jegere bosatt utenfor Finnmark, opplyser FeFo i en pressemelding.

Hvert år takseres lirype- og storfuglbestandene på Finnmarkseiendommen. I år viser takseringen at det er lite ryper og skogfugl. Fjellrypa er et unntak og takseres ikke på samme måte som lirype og skogfugl. Feltpersonell har gitt tilbakemeldinger som antyder at det er mange steder der det er lite fjellrype.

FeFo tror at en av årsakene til årets dårlige kyllingproduksjon har sammenheng med sammenbruddet i smågnagerbestanden sist vinter. Siden det har vært lite smågnagere må små rovdyr, som rev og røyskatt, finne noe annet å spise og det har gått ut over rype- og storfuglkyllinger.

I Kautokeino kommune innføres dagskvoter på 3 liryper og 2 fjellryper.

På Sørøya, Rolvsøy, Ingøy, Hjelmsøy og Måsøy innføres dagskvote på til sammen 3 li- og fjellryper.

På resten av Finnmarkseiendommen innføres dagskvoter på 2 liryper og 3 fjellryper.

I Sør-Varanger og Karasjok innføres dagskvote på 1 skogfugl per jeger.