(Finnmarken)

– Vi har bestilt maskiner fra Tyskland og setter i gang med produksjon i Båtsfjord i juli, sier daglig leder Trond Ivar Pedersen i Styro-Nor. Bedriften har kjøpt et tomt lokale fra Nils H. Nilsen A/S.

– Vi kjøpte den nyeste delen og er i ferd med å demontere maskinene der inne. Der er det stort nok til å drive produksjon av isoporkasser, sier Pedersen. Når produksjonen kommer i gang, blir det fem arbeidsplasser i bedriften.

Pedersen takker for støtten fra Linken næringshage.

– De har gitt oss utrolig god hjelp nå i oppstartfasen. Vi var jo i tvil om vi skulle flytte produksjonen ut til kysten på grunn av de lange transportveiene ut til markedet. Men vi får et bra hjemmemarked i Båtsfjord og jeg regner med å løse utfordringene med transporten også, sier Pedersen.

– Hvorfor ga dere opp en gjenoppbygging i Nesseby etter brannen?

– Vi har aldri vært i reelle forhandlinger med Nesseby kommune. For et drøyt år siden lovte de riktignok å ordne en industritomt og sette opp en hall vi kunne leie, like ved rådhuset. Likevel skjedde det ingenting. Vi kunne ikke vente på at Nesseby skulle komme bort fra pratestadiet. Markedet skriker etter fiskekasser, så for oss gjelder det å komme raskt i gang, sier Pedersen.

Han mener Nesseby kommune har seg selv å takke.

– De har vært utrolig passive. Vår erfaring er dessverre at det er altfor langt fra pratestadiet til handling i den kommunen, sier Pedersen.

– I Nesseby sier kommuneledelsen at de ikke kunne sette opp noen industrihall før de hadde en underskrevet leiekontrakt fra dere?

– Der er vi nok ikke enige. Jeg vet akkurat hva som ble sagt og hvilke løfter som ble gitt, sier Pedersen.