(Finnmarken)

Mannen, som er i 20-åra og tidligere ustraffet, hadde vært ansatt i barnehagen ett års tid på den tida da overgrepene skal ha startet i fjor sommer.

Mannen er tiltalt etter flere paragrafer i straffeloven, den alvorligste med en strafferamme på 21 år.

Konstituert statsadvokat Morten Hermansen sier til Nordlys at saken er svært alvorlig.

– Når foreldre leverer barna i barnehagen skal de kunne føle seg trygg på det ikke skjer noe med dem.

Husker ikke noe lignende

Hermansen kan ikke huske at det i Tromsø har vært en lignende sak.

– Jeg ønsker ikke å forhåndsprosedere, men sterke, allmennpreventive hensyn tilsier at det vil bli lagt ned påstand om en ikke ubetydelig fengselsstraff, sier Hermansen.

Heller ikke bistandsadvokat Ingunn Tøllefsen kan huske en lignende sak. Hun ønsker ikke å uttale seg om saken nå, bortsett fra å si at foreldrene er glad for å bli ferdig med den.

Overgrepene ble, ifølge Hermansen, avdekket, da et av barna fortalte sine foreldre om det som hadde skjedd.

Foreldrene meldte da fra til barnehagen, som straks anmeldte saken til politiet. Den ansatte ble, ifølge styreleder i barnehagen, suspendert med øyeblikkelig virkning.

- Utnyttet tillitsforhold

I to av tilfellene er mannen tiltalt etter paragraf 195 i straffeloven for å ha hatt seksuell omgang med barn under ti år og det har skjedd gjentatte overgrep. Paragrafen har en strafferamme på 21 år.

Han er også tiltalt etter paragraf 193 for å ha skaffet seg eller en annen seksuell omgang ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold, som har en strafferamme på seks år.

I tillegg er han i tre tilfeller tiltalt for å ha foretatt seksuell handling med barn under 16 år.

Handlingen anses som utført under særdeles skjerpende omstendigheter idet det særlig er lagt vekt på hvor lang tid forholdet har pågått, om handlingen er misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller nært tillitsforhold.

Skal ha oppbevart barneporno

Til sist er han også tiltalt for å ha vært i besittelse av barneporno, minst 5170 billedfiler og 92 videofiler, som viser framstilling av seksuelle overgrep mot barn eller som seksualiserer barn.

Mannens forsvarer, advokat Tore Pedersen, ønsker ikke å uttale seg om saken, eller hva den nå tiltalte tidligere har sagt, før han har snakket med ham.

– Jeg har ikke snakket med ham etter at tiltalen er tatt ut. Jeg har et møte med ham mandag, der vi skal gjennomgå tiltalen.

Saken kommer opp i Nord-Troms tingrett 2. til 5. desember i år.