Forvaltningskapitalen i kombinasjonsfondene har vokst med over 170 prosent siden inngangen til 2013 og utgjør nå 57 milliarder kroner, skriver Dagens Næringsliv.

– For mange kunder vil det klart lønne seg å investere separat i rene aksjefond og rentefond. Kombinasjonsfond kan være et godt produkt, men prisingen av fondene er satt høyt, sier seksjonssjef Britt Hjellegjerde i Finanstilsynet.

De høye forvaltningshonorarene betyr at fondene må gjøre det desto bedre for å sikre avkastning for kunden.

– For å bedre kundenes mulighet til å vurdere kombinasjonsfond opp mot rene rente- og aksjefond, bør det informeres om fondets avkastning spesifisert på henholdsvis aksjeinvesteringene og renteinvesteringene, og ikke bare samlet avkastningstall, sier hun.

Tilsynet har beregnet prisen på aksjeforvaltningen til over to prosent, men det høyeste beregnede honoraret de fant for aksjeforvaltning i ett fond var på 3,8 prosent. (©NTB)