Avslaget trolig anket

Slik ville Hammerfest Energi plassere gasskraftverket, på tomt på Rossmolla.

Slik ville Hammerfest Energi plassere gasskraftverket, på tomt på Rossmolla. Foto:

Av
Artikkelen er over 11 år gammel

NVE sa i går nei til Hammerfest Energi AS planer om et 100 MW gasskraftverk med CO2-håndtering i Hammerfest. Avgjørelsen blir mest sannsynlig anket.

DEL

(Finnmark Dagblad) Prosjektdirektør Bjørn Blix i Hammerfest Energi hadde i går ettermiddag gått gjennom store deler av det omfattende dokumentasjonen fra NVE og konkluderte med at han for sin del mest sannsynlig ville anbefale en anke.

- Det er ikke en avgjørelse jeg kan ta alene, men så langt er det etter min oppfatning svært mange sider av saken som bør ligge til grunn for en slik anke, sier Blix.

Virkningsgrad

Det er anleggets høye produksjonskostnader og begrensede virkningsgrad sammenlignet med andre løsninger for CO2-fangst, som er NVEs viktigste begrunnelser for avslaget.

- De samfunnsøkonomiske beregninger anslår at anlegget vil få en negativ netto nåverdi på 1,7 mrd. kr. Anlegget vurderes som lite rasjonelt for ordinær kraftproduksjon fordi produksjonskostnadene blir vesentlig høyere enn forventede inntekter for kraften, heter det i avslaget.

- Virkningsgraden, eller den for elektriske kraften som produseres i forhold til energien (gassen) man putter inn er den samme som for det anlegget Statoil har på Melkøya. Forskjellen er at vårt prosjekt kan levere med rensing. Det gjør ikke Statoil, sier Blix.

Teknologivalg

NVE mener også at valgte fangstteknologi har liten mulighet til å bli kommersiell lønnsom fordi produksjonskostnadene ved et framtidig storskala anlegg basert på den valgte prosessen vil være høyere enn for gasskraft med aminrensing. Det skyldes hovedsakelig at anlegget vil ha en lavere potensiell elektrisk virkningsgrad enn ved konkurrerende fangstteknologi.

- Hvordan NVE kan gjøre et valg av teknologi på det nåværende tidspunkt forstår jeg ikke. Andre eksperter har anbefalt at det gis statlige tilskudd til ulike teknologiforslag for å få disse utprøvd. Det beste vil vinne fordi det vil være det som er kommersielt best. Med NVEs holdning settes denne teknologien på sidelinjen og en teknologi som er antatt ferdig 2014 velges fordi man tror den er bedre. Hvis det i 2014 er kommet en ide som kan bli enda bedre i 2020, skal man fortsatt vente, spør Blix.

Han vil overlate til markedet og investorer å avgjøre hva som er kommersielt. Finnes det ikke investorer er jo dommen klar, mener han.

Fordelene

Noen fordeler er det imidlertid ved prosjektet. Den nasjonale kraftbalansen forbedres med vel 700 GWh per år, noe som gir positive regionale ringvirkninger. Men dette er ifølge NVE ikke nok til å veie opp for de store kostnadene ved anlegget.

Anlegget kan gi kapasitetsproblemer i kraftnettet betydelige deler av året, men disse kan løses ved ulike tiltak. Anlegget synes å gi små lokale ulemper for annen arealbruk og små regionale og lokale miljøulemper.

Blix trekker fram noen flere, nemlig en ideell plassering i Hammerfest. Her er det naturgass tilgjengelig og muligheter for deponering av CO2 som kan sendes tilbake til undergrunnen via Melkøya. Finnmark har også et underskudd på kraft som kan rettes opp, selv uten de store forbedringer av kraftlinjenettet.

Artikkeltags