Det er i et svar på et skriftlig spørsmål fra Arbeiderpartiets Helga Pedersen tirsdag at statsråden feilinformerer, ifølge Røde Kors.

– Listhaug viser til instruksen og skriver at asylsøknader skal realitetsbehandles dersom det er konkrete holdepunkter for at en retur til Russland vil være i strid med våre menneskerettslige forpliktelser. Men det står ingenting om dette i instruksen, sier Mads Harlem, som leder folkerettsseksjonen i Røde Kors, til NTB.

– Noe annet

Harlem viser til at instruksen kun åpner for realitetsbehandling dersom det er konkrete holdepunkter for at asylsøkeren står i reell fare for å bli forfulgt i Russland.

– Retten til å søke asyl er også en del av menneskerettighetene. Når Listhaug sier at alle Norges menneskerettslige forpliktelser skal vurderes, blir dette feil fordi instruksen kun omtaler faren for forfølgelse, sier Harlem.

Røde Kors mener instruksen som justisminister Anders Anundsen (Frp) ga Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda 24. november, er i strid med folkeretten. Den ble muliggjort av Stortingets hastige endringer av Utlendingsloven, og sier blant annet at utlendingsmyndighetene kan nekte å realitetsbehandle asylsøknader fra såkalt trygge tredjeland, som Russland.

FN vurderer

Amnesty, Norsk organisasjon for asylsøkere og Den norske Helsingforskomité sendte forrige uke et brev til FNs høykommissær hvor de påpeker at instruksen og den nye norske praksisen ikke er i tråd med Norges internasjonale forpliktelser.

– Det russiske asylsystemet er ikke godt nok til at vi kan forutsette at alle som returneres, får beskyttelse hvis de trenger det, sa Helsingforskomiteens assisterende generalsekretær Gunnar Ekeløve-Slydal til NTB fredag.

Også innad i Utlendingsdirektoratet (UDI) er det de som mener praksisen er i strid med folkeretten. NTB omtalte torsdag et internt debattinnlegg fra en UDI-ansatt som anfører nettopp dette.

Innlegget peker på at instruksen i praksis gjør det umulig å søke beskyttelse i Norge, fordi det ikke gjøres unntak for korte opphold som turistvisum. I tillegg vises det til at det ikke finnes direkteflyginger til Norge fra land som Syria, Eritrea eller Iran.

– Med andre ord vil en asylsøker nødvendigvis ha oppholdt seg i et trygt tredjeland på et eller annet tidspunkt, framholder UDI-saksbehandleren.

Avviser

I helgen avviste så vel Frp-leder Siv Jensen som utenriksminister Børge Brende (H) at praksisen bryter mot internasjonale forpliktelser.

Listhaug anfører det samme i sitt svar til Aps Helga Pedersen.

– Det er mitt og regjeringens syn at den aktuelle instruksen er i tråd med våre folkerettslige forpliktelser, skriver Listhaug.

Hun anser det som positivt at de ansatte i UDI «engasjerer seg i faglige diskusjoner», men påpeker at saksbehandlerens syn ikke er UDIs offisielle holdning.

– Direktør Frode Forfang har selv imøtegått kritikken, både på direktoratets nettforum og i mediene, sier hun.

Ap og Sp sikret i sin tid flertall for endringene i utlendingsloven, og begge partier har gjort det klart at de forutsetter at regjeringen opererer i tråd med menneskerettslige og folkerettslige krav.