(Finnmark Dagblad)

– Arbeidet er gjort av noen som ikke skulle hatt tilgang på hammer og spiker

Det sier advokat Jørn Eikanger. Han representerer ekteparet Gjermund og Annie Abrahamsen Wik som i mai 2010 kjøpte et hus i Alta som de var sikker på at var drømmehuset. I går møtte de i Alta tingrett etter å ha gått til sak mot de forrige eiernes forsikringsselskap Protector Forsikring ASA.

LES OGSÅ: De var sikre på at de hadde kjøpt drømmehuset. Så feil kunne de ta.

Eikanger la ned påstand om prisavslag og erstatning oppad begrenset til 1,5 millioner kroner, men det mer korrekte beløpet er ifølge advokaten 1,25 millioner kroner.

Mange mangler

Feilene og manglene som i tiden etter høsten 2010 er oppdaget i boligen som ble startet bygget i 1993, er ifølge advokaten følgende: Mangelfull isolering, dampsperre er perforert, mønedrager og takstoler på sidene av ark er underdimensjonert, mangelfull utførelse av yttertak, mangelfull utlufting av kaldloft og avlufting av kloakken, drensledning er lagt for høyt i forhold til sokkel, og vortepapp på kjellermur er avsluttet mot sokkel og ikke trukket over denne.

– Det har vært slurv og mangelfull håndverksfaglig standard da dette huset ble bygget. Huset er bygget av noen som ikke burde hatt tilgang til hammer og spiker, og det er blitt begått amatørfeil, sa Jørn Eikanger i retten.

Oppdaget etter hvert

Ekteparet tok kontakt med Protector allerede høsten 2010, men fikk avslag nesten umiddelbart. Etter hvert har selskapet vedgått at huset har vesentlige mangler, men ekteparet har ikke godtatt tilbudene de har fått.

Det var på oppfordring fra advokaten at ekteparet begynte utbedringene av huset før saken mellom dem og forsikringsselskapet var avgjort.

– Jeg gjorde det fordi når konstruksjoner rives, så avdekkes det nye mangler underveis, sier Eikanger.

Far innhentet tilbud fra sønn

Protectors advokat ser ingen habilitetsproblemer at pristilbudet som de har hentet inn, er fra sønnen til en ansatt i Protector.

I arbeidet med å komme fram til beløpet for å utbedre de manglene som Protector mener de har ansvar for, har de hentet inn et tilbud fra et firma som en sønn til en ansatt i Protector jobber i.

Protector har to navn på sin vitneliste i saken som pågår i Alta tingrett. Per Østern og Knut Østern.

Faren Per jobber i Protector, og han har hentet inn et tilbud fra firmaet som sønnen Knut jobber i. Tilbudet fra Knut Østern er vesentlig lavere enn prisen til firmaet som utbedrer manglene på huset til Gjermund og Annie Abrahamsen Wik, har kommet med.

– Jeg ser ikke noe problem i at far har hentet pristilbud fra sønnen. Sønnen er ansatt i et stort landsdekkende selskap som har kommet med et tilbud, sier advokat Stian Bones.