Arbeidere grovt utnyttet

Foto:

Av
Artikkelen er over 10 år gammel

Tirsdag avdekket arbeidstilsynet klare lovbrudd på arbeids- og boforhold hos Kirkenes-firmaet Arctic Bemanning.

DEL

(Finnmarken) – Jeg vet ikke helt hva arbeidsgiver hadde forestilt seg. Kanskje han trodde vi bare ville jobbe for mat, som om vi var slaver, sier Vjatsheslav Parthal.

Parthal og fem andre bygningsarbeidere fra Estland har den seinere tid vært ansatt ved Arctic Bemanning i Kirkenes. Arbeidstilsynet avdekket i går at både arbeidsforhold og boforhold er i strid med arbeidsmiljøloven. I tillegg avdekket brannvesenet grove brudd på brannforskriftene i arbeidernes bolig.

– Vi ble forespeilet at vi ville ha jobb her i to til tre år, forklarer Joan Kuzin.

Sammen med sine kolleger så han fram til å begynne å arbeide i Norge.

– Det jeg gledet meg mest til var å komme til et sted med lovlige og ordnede arbeidsforhold, sier Kuzin.

Men virkeligheten skulle snart bli en helt annen.

De tre første estiske arbeiderne kom til Kirkenes 14. april og jobbet i 9 uker. Da de kom tilbake 14. juli hadde de fått følge av ytterligere tre estiske kolleger. Men fredag i forrige uke var det stopp.

– Vi ble sagt opp med umiddelbar virkning og bedt om å forlate vår bopel. Da sto vi på bar bakke uten bolig, uten penger og med en bil som må repareres før vi kan kjøre hjem til Estland, forteller Joan Kuzin.

I og med at estlendernes pass fortsatt var i politiets varetekt kunne de ikke forlate Kirkenes fredag. Arbeidsgiveren, som også eier bygningen der bygningsarbeiderne har bodd, forlenget utkastelsesfristen til tirsdag.

– Vi vet ikke hvor vi skal gjøre av oss sa Kuzin til Finnmarken tirsdag ettermiddag.

– Jeg har hatt sju oppdrag i Norge tidligere, i til dels lange perioder. Men dette er det verste jeg noensinne har vært med på, sier Oleg Jefimov som er internasjonalt sertifisert som maler.

Da bygningsarbeiderne ble oppsagt, kontaktet de LO i Oslo som sendte henvendelsen videre til LO-kontoret i Kirkenes. LO

– Dette er det groveste jeg har opplevd noen gang, sier Bjørn Johansen, distriktssekretær i LO Finnmark.

Han får støtte fra sin kollega Johnny Andersen, daglig leder ved LO-senteret.

– Jeg har jobbet med arbeidsforhold i 25 år, men jeg har aldri opplevd noe lignende. Dette er sosial dumping på sitt verste, sier Andersen.

LO har nå anmeldt Arctic Bemanning for usaklig oppsigelse. Etter at LO ble klar over saken kontaktet de Arbeidstilsynet og branntilsynet som gjennomførte en umiddelbar inspeksjon tirsdag.

– Her er klare brudd på en god del bestemmelser i arbeidsmiljøloven og klare brudd på forskriften om boforhold. Nå må vi følge opp noen av påstandene fra arbeidsgiver, for eksempel i forhold til gratis husrom, sier Ragnvald Bertheussen, seniorinspektør i Arbeidstilsynet.

Arbeidsgiver Arctic Bemanning påstår nemlig at arbeiderne har hatt gratis losji, mens de har jobbet i Kirkenes. Arbeiderne selv påstår at de har betalt for husrom.

– 10 til 12 kroner av vår timelønn har blitt trukket for å betale for husværet vårt, forteller Kuzin.

Ifølge Kuzin ble de fortalt av arbeidsgiver at dette var en betalingsmåte som ville gi arbeiderne mindre skattebelastning. Arbeiderne har opplevd at det er forskjell på timetallet de selv har på sine timelister og det timetallet de får oppgitt på lønningsslippene sine. Denne forskjellen har de oppfattet som dekning av husleie.

Arbeidsgiver Arctic Bemanning hevder imidlertid at losjien har vært gratis.

– Vi har stilt gratis bolig til disposisjon for arbeidstakerne, sa Morten Eriksson, arbeidsleder i Arctic Bemanning til arbeidstilsynet på tirsdagens inspeksjonsmøte.

Ifølge Arbeidstilsynet har Arctic Bemanning brutt grunnleggende bestemmelser i arbeidsmiljøloven om ukentlig og daglig arbeidstid. I tillegg er det avdekket flere andre lovbrudd.

– Her er det manglende bedriftshelsetjeneste, manglende risiko- og sikkerhetsvurderinger, manglende verneombud og en rekke andre brudd, sier seniorinspektør Bertheussen.

De estiske arbeiderne har en brutto timelønn på 128 kroner. De har arbeids- og oppholdstillatelse i Norge og betaler norsk skatt.

I arbeidskontrakten som Finnmarken har fått tilgang på er det ingen bestemmelser om overtid eller helge- og kveldstillegg. Det er ingen avtale om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden. Det refereres til en gammel og ukjent tariff for ekspeditører og ikke noen ukjent bygningsarbeidertariff. Det er ikke definert oppsigelsestid og arbeidets karakter er også dårlig presisert. Alt dette er i strid med arbeidsmiljølovens bestemmelser.

Arbeiderne jobber stort sett 40 – 60 timer i uken, men får ingen overtidsbetaling.

– Vi har ikke pålagt noen som helst overtid, men vi har vært fleksible og tillatt at arbeiderne jobber mer slik at de kan avspasere og få seg fri til hjemreise seinere, forklarte arbeidsleder Morten Eriksson i Arctic Bemanning til Arbeidstilsynet.

Ifølge Arbeidstilsynet er dette en ulovlig måte å organisere arbeidet på.

– Den eneste muligheten til å unngå overtidsbetaling er å lage en rotasjonsordning der man jobber mer enn normal ukentlig arbeidstid noen uker for å avspasere seinere, slik at arbeidstiden kan gjennomsnittberegenes over en lengre periode. I alle andre tilfeller skal det utbetales overtid uansett, og da nytter det ikke å si at det er frivillig, sier Bertheussen.

Arctic Bemanning har ingen avtale om slik gjennomsnittsberegning med sine estiske arbeidere. Slike rotasjonsordninger må enten godkjennes av Arbeidstilsynet eller avtales med fagforeninger. Arctic Bemanning har ikke gjort noen av delene.

Arctic Bemanning innrømmer brudd på arbeidsmiljøloven og vurderer nå å legge ned hele selskapet.

– Vi har brutt arbeidsmiljøloven på dette med arbeidstidsbestemmelse. Dette skyldes en kombinasjon av dumsnillhet og uvitenhet. Vi har latt arbeidstakerne jobbe så mye de vil mot å avspasere seinere, sier Tore Amundsen, styreleder i Arctic Bemanning AS.

Daglig leder i Arctic Bemanning er Johnny Bergman, men da Finnmarken kontakter han tirsdags ettermiddag henviser han videre til styreleder Amundsen.

– Jeg kjenner ikke til driften i selskapet, sier Bergman.

Morten Eriksson har funksjon som arbeidsleder for de estiske arbeiderne, men er egentlig ansatt i et annet selskap enn Arctic Bemanning.

– Jeg har ikke lest arbeidsmiljøloven og jeg har ikke noe behov for å lese den heller, sa Eriksson i møtet med Arbeidstilsynet og LO.

Ifølge Arctic Bemanning er ikke de estiske arbeiderne sagt opp. Der er bare permittert, men de har ikke fått noen skriftlig permisjonsvarsel.

– Nei, vi har ikke sendt noen skriftlig permisjonsvarsel. Grunnen til at de er permittert er at de ikke ville utføre de arbeidsoppgavene vi påla dem, forklarte Eriksson til Arbeidstilsynet.

Eriksson uttalte også at Arctic Bemanning etter hans oppfatning ikke hadde noe ansvar for kvaliteten på arbeidet som arbeiderne utførte.

– Vi er ingen opplæringsbedrift, og det er ikke vårt ansvar, men arbeidernes ansvar, dersom Arctic Bemanning ikke klarer å holde sine forpliktelser overfor de selskapene og privatpersonene som hyrer oss inn for oppdrag, sa Eriksson.

Styreleder i Arcitc Bemanning vurderer nå å legge ned hele selskapet.

– Vi kommer sannsynligvis til å avvikle Arctic Bemanning i den formen det er i dag. Dersom man skal bruke utenlandsk arbeidskraft må det gjøres på en helt annen måte. Det må være i ordnede forhold og det må gis opplæring og tett oppfølging, sier Amundsen.

– Vi har selvfølgelig brutt en hel masse lover og regler som vi ikke skulle ha brutt. Det legger vi oss flate for og skal rydde opp i, sier Tore Amundsen, styreleder i Arctic Bemanning AS.

Amundsen vil imidlertid ikke si noe om hva de gjør for å rydde opp i saken.

– Det er et internt anliggende. Vi må finne ut hvor saken står henne og hva brannvesenet sier, men vi skal pusse opp boligene til arbeiderne, sier Amundsen.

Artikkeltags