Åpent brev til fylket

Aino Ballo er elevrådsleder ved Lakselv videregående skole.

Aino Ballo er elevrådsleder ved Lakselv videregående skole. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Tillitsvalgte for ansatte og elever ved Lakselv videregående skole har sendt et åpent brev til fylkestinget. Les brevet her

DEL

Tillitsvalgte for de ansatte og elevene ved Lakselv videregående skole har sendt et åpent brev til fylkestinget som torsdag skal diskutere framtidig organisering av videregående opplæring i Finnmark. Flertallet i hovedutvalget for kompetanse er klare på at en strukturendring må komme. Forslaget betyr at Lakselv får et kutt på 60 elevplasser, Honningsvåg 30, og Hammerfest 90, mens de samme skoletilbudene er foreslått å dukke opp igjen i Alta og/eller Kirkenes.

Her er brevet fra de tillitsvalgte i Lakselv:

«I Hovedavtalen går det frem at tillitsvalgte skal informeres og tas med på råd når det gjelder omstillinger og endringer. Å drøfte større forandringer i tilknytning til arbeidsplassen er en viktig del av arbeidslivets spilleregler.

I denne omgang har ikke dette skjedd, når Hovedutvalg for utdanning og kompetanse har levert et stykke arbeid som berører nedleggelse av arbeidsplasser, så sterkt som forslaget tilsier.

Lakselv videregående skole har et svært kompetent fagmiljø og god tilknytting til lokalt næringsliv i de tilbudene som er justert eller foreslått lagt ned. I Lakselv ble det utarbeidet en utmerket lokal læreplan i design og- og håndverk/interiør- og utstillingsdesign, som i en forutgående samarbeidsprosess med Kirkenes videregående skole, er blitt adoptert der. Dette skoletilbudet ble varslet fjernet i Lakselv like før forrige møte i HUK.

I dette løpet hadde man med aksept fra bevilgende myndighet hatt mulighet til å samkjøre to klasser på design-linja, for å gjøre en god økonomisk utnyttelse både av klasseressurser og fagmiljø i Lakselv. Både media og design-linja jobber tett opp mot mediebedrifter og kulturliv i kommunen. (Sagat, Trykkeriservice, FD, fylkesrevyfestival) Tilknytning til lokalt næringsliv er brukt som et tungt argument for å ha/beholde et skoletilbud innenfor samme fagområde i rapporten Struktur for læring (Norconsult, 2011)

Det er en sammenheng mellom elevenes motivasjon og gjennomføring av videregående skole. Faglig kvalitet/kompetente fagmiljø og godt læringsmiljø er ikke et særtrekk for større skoler, noe den siste elevundersøkelsen fra Lakselv videregående skole viser.

I Finnmark fylkeskommunes bestillingsverk; en forskningsrapport om frafall og rapporten fra dialogseminarer om skolestruktur, blir det poengtert at man trenger helhetlige løp. Gode tiltak mot frafall i videregående skole, er å kunne få sitt førstevalg. Det vil i praksis si et skoletilbud med flest mulig programområder desentralisert, der man kan følge et helt løp ved én skole, samt være på hjemsted eller nærmest mulig hjemsted.

Lakselv videregående skole ligger geografisk midt i Finnmark. Når fylkespolitikerne så godt som legger ned to løp ved skolen, hele Media- og kommunikasjon og Design og håndverk vg2, har man redusert mulighet for gjennomføring for flere elever enn de som kommer i fra Porsanger kommune.

Det kan synes som om fylkespolitikerne har satt til side noen viktige kriterier fra grunnlagsdokumentene til saksutredningen om skolestruktur. Eller kanskje har de bare ofret hensynet til folk i distriktene ut fra solidaritetshensyn til de som holder til i de mer sentrale strøk i Finnmark? Solidariteten til elevene og de som må sende ungdommer til hybeltilværelse og helgependling?

Vi håper dere ikke fjerner våre veletablerte og faglige gode tilbud ved skolen. Ønsker dere et godt fylkesting der de beste beslutningene tas for Finnmark.

Med hilsen

Grete Nilsen, tillitsvalgt Akademikerne, Lakselv videregående skole

Rune Skanke, tillitsvalgt Utdanningsforbundet, Lakselv videregående skole

Solveig Fossum Nilsen, tillitsvalgt Delta, Lakselv videregående skole

Edel Johansen, tillitsvalgt Fagforbundet, Lakselv videregående skole

Elise Thomassen, tillitsvalgt Bibliotekarforbundet, Lakselv videregående skole, og hovedtillitsvalgt Bibliotekarforbundet, Finnmark fylkeskommune

Aino Ballo, elevrådsleder, Lakselv videregående skole»

Artikkeltags