(Finnmarken)

Det er i en diskusjon på Facebook at Mathisen, som er 1. vara for Arbeiderpartiet i valgkrets 7 (Sør-Norge), kommer med uttalelsene.

Vet det ikke skjedde

«Æ vet det ikke skjedde. Derimot utryddelsene jødene utførte i Russland i 2. verdenskrig hører vi ingenting om. Der var det over 30 millioner som ble drept i gulagene, men det eneste vi har fått i historiebøkene er 6 millioner som ble drept i leirer som Auschwitz, Birkenau og Buschenwald.», skriver Mathisen på sin egen Facebook-vegg om tyskernes utryddelse av jøder.

Mathisen er fra Nesseby, og deltok rett før jul i sin første plenumssamling på Sametinget.

«Gjør man i dag undersøkelser så har det aldri eksistert massegraver og heller ikke gasskamre tåler å bli undersøkt av kritiske journalister.», skriver Mathisen videre.

Står inne for uttalelsene

Til Finnmarken sier Mathisen at han står inne for det han har skrevet på Facebook.

- Ja, det gjør jeg. Det finnes nemlig ikke bevist at det eksisterte gasskamre og massegraver i konsentrasjonsleirene.

- Til og med anerkjente Holocaust-historikere har innrømmet at det ikke kan bevises, sier Mathisen, og sier at han har fordypet seg i temaet gjennom å ha lest store mengder dokumentasjon på jakt etter svar.

- Den som orker å bevise at jeg tar feil, er hjertelig velkommen. Jeg er for å undersøke ting i stedet for bare å akseptere det som står i historiebøkene.

- Men bør ikke du som folkevalgt politiker være litt forsiktig med å ytre slike meninger?

- Dette har ingenting med Arbeiderpartiet å gjøre. Jeg ønsker bare at man skal forandre historiebøkene, og ikke fortelle løgn og fanteri.

Tar avstand

Willy Ørnebakk er parlamentarisk leder for Arbeiderpartiets gruppe i Sametinget.

Han har kun fått uttalelsene referert, men tar klar avstand fra meningene til sin partikollega.

- Jeg kan ikke på noen måte stille meg bak eller gå god for disse uttalelsene. Et slikt syn på historien er himmelvidt fra det partiet står for, sier Ørnebakk.

- Bør ikke Arbeiderpartiets folkevalgte være forsiktig med å ytre slike meninger?

- Selvsagt bør man være forsiktig. Det påhviler folkevalgte, i alle partier, å være tilbakeholdne i hva man gir uttrykk for offentlig. Nettopp fordi man er folkevalgt, sier Ørnebakk, som ennå ikke har snakket med Anders Mathisen om uttalelsene.

- Vil dette få konsekvenser for Mathisen?

- Nå skal jeg rådføre meg med partiorganisasjonen sentralt, så får vi se hva som skjer. Jeg skal sette meg grundig inn i saken så snart det lar seg gjøre, sier han.

Les mer i lørdagens utgave av Finnmarken.