(Finnmarken)

Torsdag ble det klart at partiene Frp, Høyre, Venstre og Kystpartiet går sammen om å skape et styringsflertall i Vardø. Så langt er det klart at Lasse Haughom (Frp) blir ordfører, mens Terje Soløy (V) blir varaordfører. Samarbeidet bryter dermed Ap-hegemoniet i Vardø.

I et leserbrev i Finnmarken skriver Robert Jensen at det viktigste for partiene i Vardø har vært å vippe Arbeiderpartiet av pinnen, og ikke det å få gjennomslag for egen politikk.

Jensen skriver blant annet at det er grunn til å stille spørsmål ved om Høyres velgere er komfortable med at Høyres gruppe i kommunestyret vokste med valget, men at de likevel får mindre å si i samarbeidet med Fremskrittspartiet.

I kommunestyrets siste periode hadde Høyre og Ap et samarbeid. Denne gangen valgte altså Høyre å se mot borgerlig side, slik partiet også varslet før valget.

I leserbrevet skriver Jensen videre at en Frp-ordfører vil ha vanskeligere for å nå igjennom til sentrale myndigheter.

Robert Jensen mener velgerne er blitt sviktet gjennom de politiske forhandlingene i Vardø. Han viser til at Ap og SV til sammen fikk 52 prosent av stemmene, mens Frp fikk 22 prosent og har stukket av med ordførerposten.