(Finnmarken)

Arbeidstilsynets rapport konkluderer med at Tana kommune bryter arbeidsmiljøloven på ni punkter. Rapporten er basert på intervju med 19 ansatte.

Ansatte mobbes

Flere av disse føler seg mobbet. Mobbingen defineres som utfrysing, ondsinnet erting, trakassering, usynliggjøring og frarøving av arbeidsoppgaver.

Tilsynet skriver at mobbingen kan ha ulike årsaker, men ofte er forårsaket av personkonflikter.

Gruer seg for å gå på jobb

De ansatte opplever miljøet slik at de ikke tør si fra om mobbingen i frykt for at det blir brukt mot dem. Tilsynet pålegger skolering av ledere for å sikre at slik krenking ikke skjer i framtiden, og at det håndteres.

– Enkelte ansatte sier at de gruer seg for å gå på jobb, står det i rapporten.

Les mer om saken i papir eller PDF-utgaven av Finnmarken.