(Finnmarken)

Helse Nord har lagt fram et forslag om å legge ned AMK-tjenesten i Hammerfest. Hele fylket vil da bli operert fra sentralen i Kirkenes.

Direktør for Helse Finnmark, Eva Håheim Pedersen, forteller at forslaget er en konsekvens av helsereformen fra 2002.

– Helse Nord har redusert fra 11 til 6 AMK-sentraler siden da. Målet er å ha en sentral per helseforetak, sier hun.

Overbemannet

For tiden er det to sentraler i Finnmark, ved sykehusene i Hammerfest og Kirkenes.

Går forslaget gjennom på styremøtet 12. desember, vil sentralen i Hammerfest avvikles i løpet av 2008.

– Betyr dette en halvering av tilbudet?

– Nei. Vi har nå to personer på hver vakt. Dette skal i utgangspunktet kunne dekke et befolkningsgrunnlag på 130.000 personer, sier direktøren.

– Så dere har vært overbemannet?

– Vi har gått med dobbel bemanning, ja.

Spør seg hva som skjer nå

Jørn Haga i det nystartede partiet Trygghet etterlyser en konsekvensutredning for det nye forslaget.

– Jeg kan dessverre ikke si at dette er noen bombe, sier Haga.

– Jeg er svært bekymret, for dette ser ut som nok et ledd i nedbygging av helsetilbudet her i nord.

Han understreker at han ikke har inngående kjennskap til dette forslaget, men frykter at konsekvensene ikke er tatt i betraktning.

Etterlyser konsekvensutredning

– Jeg ønsker å se en konsekvensutredning for denne nedleggelsen. Inntil noe slikt er kommet på banen er vårt klare standpunkt nei, fastslår han.

– Hvorfor tror du Kirkenes ble valgt framfor Hammerfest?

– Noe av grunnen er nok at helseministeren i fjor høst lovte at AMK i Kirkenes skulle bestå. Men det blir kanskje kjørt litt slalåm i forhold til blesten rundt ortopedien, sier han.

Han frykter at utspillet kun er basert på økonomiske hensyn.

Frykter ytterligere nedbygging

– Hva blir det neste? Vi mister ortopediberedskapen, nå kan AMK-sentralen halveres. Kanskje barneavdelingen i Hammerfest blir neste offer? Jeg synes ikke dette kan aksepteres. Det er ikke nødvendigvis Helse Nord jeg er skyter på nå. Noen stortingsrepresentanter burde mene noe om dette, sier Haga.

Les mer om tilstanden i Helse Finnmark i papir eller pdf-utgaven av Finnmarken.