Altapolitiker vil ha ny vei og legge ned flyplassen i Alta

ALTA - LAKSELV: Altapolitiker Claus Jørstad (Frp) vil bygge vei mellom Alta og Lakselv. Her er to alternative traseer illustrert.

ALTA - LAKSELV: Altapolitiker Claus Jørstad (Frp) vil bygge vei mellom Alta og Lakselv. Her er to alternative traseer illustrert.

Artikkelen er over 5 år gammel

– På ett eller annet tidspunkt må man begynne en debatt, sier politikeren, som mener flyplassen i Lakselv bør bli ny hovedflyplass i vestfylket. Delta i debatten her!

DEL

(Finnmark Dagblad) Fredag for en uke siden lanserte regionveisjef Torbjørn Naimak tanken om å legge ned Vardø flyplass, og bygge bedre veiforbindelse mellom Vardø og Vadsø. Frp-politiker Claus Jørstad mener Naimaks utspill er positivt, og lanserer samtidig ideen om en vei mellom Alta og Lakselv på nytt.

LES OGSÅ: Vardøs flyplass lever utrygt

LES OGSÅ: Vegsjefen og flyplassene

Jørstad mener en slik veiforbindelse vil effektivisere, bidra til bedre samfunnsøkonomi og bedre regulariteten på vei. En samtidig nedleggelse av flyplassen i Alta og satsing på Lakselv lufthavn Banak vil føre til bedre regularitet også med fly, samtidig som rutetilbudet kan bedres, mener han.

– En slik vei vil redusere kjøretiden mellom øst og vest dramatisk. Samtidig vil en felles storflyplass i Lakselv føre til høyere regularitet og bedre rutetilbud.

– Jeg tror nok den jevne vestfinnmarking ville ofre nærhet til flyplassen for å få ruter til syden og internasjonale destinasjoner, sier Jørstad, som mener 45 minutters kjøretid til flyplass ikke bør være avskrekkende.

Han forklarer at reisetiden mellom Oslo og Gardermoen er nærmere en time langs vei, og at flere andre større byer i Norge har slik reisetid til sine flyplasser.

– Vil forandre fylket

Jørstad, som både er kommunepolitiker og fylkespolitiker, mener Torbjørn Naimaks utspill om å se på flyplass-struktur i sammenheng med vei er positivt.

– Normalt er politikere ikke så glade når administrasjon og administrativt personell begynner å kjøre på politikk. Men her lufter han hvilke veier som kan være mulige å gå. Han sparker ikke inn noen dører, men anbefaler bare en objektiv tenking, konkluderer Jørstad.

Han bekrefter at forslaget hans vil forandre mye for Finnmark dersom det skulle bli realisert.

– Det vil i høy grad forandre fylket, men det konsekvensene vil være positive samfunnsøkonomisk.

Lang vei å gå

I et fylke hvor mange veistrekninger har store vedlikeholdsbehov medgir Jørstad at nye veiprosjekter neppe stør øverst på prioriteringslistene. Men han mener det er nødvendig å begynne å tenke på helhet og prosjekter som gagner flere.

– På ett eller annet tidspunkt må man begynne en debatt, og man må begynne å se fremover. Det er jo ikke slik at man forventer bevilninger i 2015. Får man til en holdningsendring rundt hva som gagner flere og hva som er effektivt og økonomisk på sikt vil nok bevillingene komme når tiden er inne, sier han.

45 minutter

Det er ikke første gang det foreslås en vei direkte mellom Alta og Lakselv, heller ikke fra Alta-politikeren. Det har gjennom tidene blitt foreslått flere ulike traseer mellom byen og tettstedet.

– Sist jeg foreslo dette tok jeg til ordet for en ny vei via Laudun-området og ned ved siden av Stabbursdalen, altså ikke i nasjonalparken. En slik vei ville gitt 45 minutters reisetid mellom stedene og medført en mindre investering. En alternativ trasé er også mellom Tverrelvdalen og Skoganvarre. En slik trasé vil også gagne Karasjok i stor grad, men der vil det kreves en helt ny vei hele veien fra Alta fordi veien i Tverrelvdalen ikke er dimensjonert for en slik trafikk. Det er nok den sistnevnte traseen som ville gitt den største effekten, selv om den ville være dyrest, sier Jørstad.

Artikkeltags